1 juni – Bewustwordingsdag Narcistisch Misbruik | Week van de Jonge Mantelzorger | Zomer | Tweede Pinksterdag | Dag van het laatste Afscheid | Wereldmelkdag | Bord- en Kaartspellendag | Dag van de Ouders | Dag van het Kind | Spannende Boeken Weken | Nassaudag Breda | Dag van het Kasteel | Stripdagen Haarlem

Narcistisch misbruik

Wereld Bewustwordingsdag Narcistisch Misbruik Wereld Bewustwordingsdag Narcistisch Misbruik wordt sinds 2016 jaarlijks op 1 juni georganiseerd en wil het narcistisch misbruik onder de aandacht brengen. De World Narcissistic Abuse Awareness Day (WNAAD) is een groeiende wereldwijde beweging die zich onder andere toelegt op het herkennen van narcistisch misbruik, aanreiken handvatten voor slachtoffers en beleidswijziging doorvoeren. […]

Lees verder


21 mei – Tweede Pinksterdag | Dag van het Kasteel | Nassaudag Breda | Werelddag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling

Tweede Pinksterdag Paus Franciscus heeft op 11 februrari van dit jaar besloten dat op de maandag na Pinksteren, oftewel tweede Pinksterdag, in de gehele rooms-katholieke kerk de viering van Maria onder de titel “Moeder van de Kerk” wordt ingevoerd als een jaarlijkse verplichte gedachtenis. Kleine voetnoot: dit is niet verplicht in landen waar de maandag […]

Lees verder