19 mei – Nationale dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs | Designday | Europese Dag van de Buren | Wereld Voedselrevolutie dag | Wereld IBD-dag | Wereldhuisartsendag | Werelddag van de Bedreigde Soorten

3e Dag voor Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs De “dag voor duurzaamheid in het hoger onderwijs” legt de focus op de versterking van duurzaamheid in het hoger onderwijs en is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzaamheid en het inzetten van ICT om verduurzaming binnen onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering mogelijk te maken c.q. te versnellen. […]

Lees verder