23 juni – Internationale Weduwen-dag | VN-dag voor openbare dienstverlening

Internationale Weduwendag

Op 23 februari 2011 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aangenomen waarin 23 juni werd uitgeroepen tot Internationale Weduwendag.
Wereldwijd leven miljoenen weduwen en hun kinderen in extreme armoede, worden ze verbannen, zijn ze slachtoffer van (sexueel)geweld, hebben ze geen dak meer boven hun hoofd, is het slecht gesteld met hun gezondheid en worden ze gediscrimineerd. Mede daarom is deze dag ontstaan.
Er moet meer aandacht komen voor deze groep weduwen en hun kinderen die onder zeer slechte omstandigheden leven. Het ergste is dat deze groep over het hoofd gezien wordt, of moeten we zeggen genegeerd?, door nationale- en lokale overheden, en door maatschappelijke organisaties.

Weduwe in Nederland

Op 1 juli 2015 gaan er andere regels gelden om in aanmerking te komen voor een nabestaandenuitkering ( ANW-uitkering ). Hieronder vind je de nieuwe regels.

Wanneer heb je recht op een nabestaandenuitkering (Anw-uitkering)?

Als je partner overlijdt, heb je recht op een nabestaandenuitkering. Maar alleen als je partner verzekerd is geweest voor de Algemene nabestaandenwet (Anw).

Wanneer is je partner verzekerd voor Anw-uitkering?

Als je partner op de dag van overlijden in Nederland woonde of werkte, is hij of zij verzekerd voor een Anw-uitkering. Je kunt ook in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) Anw-uitkering als je partner verzekerd was voor een nabestaandenuitkering in:
a. een land van de Europese Unie (EU);
b. een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER);
c. een land waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten.

Overige voorwaarden voor Anw

Voor een Anw-uitkering geldt dat je nog geen recht mag hebben op AOW. Daarnaast moet je aan minimaal 1 van de volgende voorwaarden voldoen:
a. je bent geboren vóór 1950.
b. je hebt een kind onder de 18 jaar.
c. je bent voor meer dan 45% arbeidsongeschikt.

Gezamenlijk huishouden en Anw

Elke nabestaande die met een vaste partner een gezamenlijk huishouden voerde op het moment van het overlijden, kan recht hebben op een uitkering. Dus ook als je niet gehuwd samenwoont of samenwoont met een broer of zus.

Gescheiden en Anw

Ook als je ex-partner overlijdt, kan je recht hebben op een Anw-uitkering. Voorwaarde is wel dat je alimentatie kreeg. Daarnaast gelden voor je dezelfde voorwaarden als voor andere nabestaanden. De uitkering is nooit hoger dan het bedrag dat je aan alimentatie kreeg.

Anw aanvragen

Was je getrouwd of geregistreerd partner? De gemeente geeft het overlijden van je partner door aan de SVB. Binnen 2 weken krijg je een brief van de SVB over de nabestaandenuitkering (Anw-uitkering). Bij deze brief zit een formulier waarmee je de nabestaandenuitkering kunt aanvragen.

Woonde je samen met je partner maar was je niet getrouwd of geregistreerd partner? Dan moet je zelf de Anw-uitkering aanvragen.

Hoogte ANW-uitkering

De hoogte van de ANW-uitkering is maximaal 70% van het nettominimumloon! Houdt er rekening mee dat per 1 juli 2015 een kostendelersnorm wordt ingevoerd in de Anw.

Wees voorbereid op de nieuwe regels en voorwaarden die per 1 juli 2015 ingaan!

Als bron heb ik de website van de Rijksoverheid geraadpleegd.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.