foto ondersteunt coworking dag

9 augustus – Internationale Coworking Dag | Dag van de Inheemse Volken | Nagasaki dag | Dag van solidariteit met Zuid-Afrikaanse en Namibische vrouwen

Internationale Coworking Dag

Internationale Coworking Dag (International Coworking Day) werd in 2010 in het leven geroepen om de oprichter van de eerste coworking ruimte in het zonnetje te zetten en om coworking te promoten. Wie was de bedenker van het begrip coworking? In 1999 bedacht Bernard DeKoven de term coworking om het fenomeen samenwerken als gelijken te beschrijven. Hij wilde manieren van samen werken ontwikkelen waarin geen ruimte is voor hiërarchie.

Software engineer Brad Neuberg richt op 9 augustus 2005 de de allereerste officiële coworking ruimte op, de Spiral Muse Coworking Group. “Ook al doet ieder van ons apart werk, misschien programmeren of schrijven we een roman, we kunnen elkaars aanwezigheid voelen, ideeën uitdragen door de gemeenschap of samen pauzeren bij de waterkoeler.” Dat is in essentie het hele idee achter deze community.

Internationale Dag van de Inheemse Volken

Op Internationale Dag van de Inheemse Volken staan we stil bij de l uitdagingen waarmee inheemse volken te maken hebben. En de COVID-19-pandemie maakt het er natuurlijk niet beter op. Inheemse Volken hebben so wie so te maken met: slechte toegang tot gezondheidszorg, aanzienlijk hogere ziektecijfers, gebrek aan sanitaire voorzieningen en andere belangrijke preventieve maatregelen, zoals schoon water, zeep, ontsmettingsmiddel.

Dan hebben we het nog eens niet gehad over de lokale medische voorzieningen. Vaak onvoldoende uitgerust en/of bemand. Zelfs wanneer inheemse volkeren toegang hebben tot gezondheidszorg, dan krijgen ze alsnog te maken krijgen met stigmatisering en discriminatie. Hoe kan je dit oplossen? Een stap de goede richting op is diensten en faciliteiten in inheemse talen aanbieden.

Inheemse volken zijn onze leermeesters

Ook al beweerd Trump het tegendeel maar de exacte oorsprong van COVID-19 is nog niet bekend. Maar dat er een verband is tussen milieuschade en pandemieën staat als een paal boven water. Diverse onderzoeksorganisaties maakten zich al langere tijd druk over een eventuele aankomende pandemie. Maar zij waren niet de enige, een andere groep vooraanstaande experts maakten zich ook al langer zorgen over de dreiging van een pandemie: de inheemse volkeren.

Dankzij hun traditionele kennis en hun relatie met de natuur weten ze al lang dat de achteruitgang van het milieu ziekten kan veroorzaken. Laten we gebruik maken van hun kennis over hoe we onze relatie met de natuur opnieuw in evenwicht kunnen brengen en het risico van toekomstige pandemieën kunnen verkleinen.

Nagasaki Dag

Op Nagasaki dag wordt herdacht dat 3 dagen na Hiroshima, op 9 augustus 1945 om 11.02 uur (Japanse tijd) een nucleaire bom op de Japanse stad Nagasaki ontplofte. De stad werd volledig vernietigd en meer dan 70.000 vrouwen, mannen en kinderen kwamen daarbij om het leven. De gevolgen zijn jaren later nog merkbaar; meer kankergevallen en een stijging in de geboorten met afwijkingen en/of miskramen. Saillant detail: de Amerikanen wilden eigenlijk de stad Kokura bombarderen, maar dat ging niet door vanwege slecht weer.

Dag van solidariteit met Zuid-Afrikaanse en Namibische vrouwen

De Internationale Dag van Solidariteit met de Strijd van Vrouwen in Zuid-Afrika en Namibië werd voor het eerst waargenomen in 1981. Deze dag is ter herdenking aan de protestmars naar het parlement in Pretoria (Zuid-Afrika). Op die dag demonstreerden tussen de tien- en twintigduizend vrouwen tegen de “pasjeswet”. De pasjeswet was een wet die zwarte Zuid-Afrikanen verbood om zich zonder identiteitsbewijs in de blanke gebieden te begeven.

Deel dit bericht