afbeelding versterkt dag van de rechtvaardigen

6 maart – Europese Dag van de Rechtvaardigen | Europese Dag van de Logopedie | Open Data Day | Wereld Lymfeoedeem Dag | Wereld Laksa Dag | Week van de Hoogbegaafdheid | Week vol Boeken | Boekenweek | Landelijke Dag van De Vlinderstichting | Internationale Dag van de Dwerg

Europese Dag van de Rechtvaardigen

Er is een jaar verstreken sinds het begin van de mondiale gezondheidscrisis en de eerste lockdown. De COVID-19-pandemie beïnvloedt niet alleen onze gezondheid, gewoonten en de manier waarop we met anderen zijn en samenleven. Het beïnvloedt herdenkingen en vieringen, zelfs Dag van de Rechtvaardigen van de Mensheid ontkomt er niet aan. De Tuinen van de Rechtvaardigen kunnen niet langer studenten en burgers ontvangen zoals voorheen, het gaat nu virtueel. Maar desondanks blijft de Dag een belangrijke dag om na te denken over de waarden van de Rechtvaardigen en over de kwesties van de huidige tijd.

Hoe is de Dag van de Rechtvaardigen ontstaan?

Op 10 mei 2012 hebben de leden van het Europees Parlement het verzoek van Gariwo om op 6 maart een Europese Dag van de Rechtvaardigen te organiseren omarmd. De Europese Dag van de Rechtvaardigen is een dag ter nagedachtenis aan allen die, over de hele wereld, mensenlevens hebben gered bij alle genocides, en die de menselijke waardigheid hebben verdedigd door te weigeren te buigen voor totalitarisme en discriminatie tussen mensen. Wat is de reden dat er gekozen is voor 6 maart? Dat is de sterfdag van Moshe Bejski, de oprichter van de Tuin van de Rechtvaardigen in Jeruzalem. Een park ter herdenking van degenen die de joden tijdens de holocaust hebben geholpen. Onderdeel van Yad Vashem, de officiële staatsinstelling van Israël voor het herdenken van de Joodse slachtoffers van de Holocaust en de redders van Joden. Het Italiaanse parlement heeft in 2017 6 maart uitgeroepen tot de Dag van de Rechtvaardigen van de Mensheid (Giornata dei Giusti dell’umanità).

Wie zijn de Rechtvaardigen? Wat betekent Gariwo?

Gariwo is het acroniem van Gardens of the Righteous Worldwide; Tuinen van de Rechtvaardigen Wereldwijd. Het is een non-profit organisatie gevestigd in Milaan, met een internationaal netwerk. Wie zijn de Rechtvaardigen? De term Rechtvaardige komt uit de Bijbel, die stelt dat wie een leven redt, de hele wereld redt. De Rechtvaardige Onder de Volkeren zijn niet-Joden die grote risico’s hebben genomen om Joden te redden tijdens de Holocaust. Redding nam vele vormen aan en de Rechtvaardigen kwamen uit verschillende naties, religies en rangen en standen. Wat ze gemeen hadden, was dat ze hun joodse buren beschermden in een tijd waarin vijandigheid en onverschilligheid de overhand hadden.

Righteous Among the Nations is een officiële titel die door Yad Vashem namens de staat Israël en het Joodse volk wordt toegekend aan niet-Joden die hun leven riskeerden om Joden te redden tijdens de Holocaust. De titel wordt toegekend door een speciale commissie onder leiding van een rechter van het Hooggerechtshof volgens een welomschreven reeks criteria en voorschriften.

Welke dagen (weken) worden nog meer georganiseerd vandaag?

Onderstaande weken/dagen hebben aangepast programma vanwege COVID-19:

Deel dit bericht