afbeelding versterkt dag van de joodse cultuur

5 september – Europese Dag(en) van Joodse Cultureel| Internationale Dag van de Inheemse Vrouw | Internationale Dag van de Liefdadigheid | Migraine Week

Europese Dag(en) van Joodse Cultuur

De jaarlijkse Europese Dag(en) van de Joodse Cultuur wordt door de European Association for the Preservation and Promotion of Jewish Culture (AEPJ) georganiseerd. Dit jaar zullen de Europese Dagen van de Joodse Cultuur plaatsvinden onder de paraplu van het NOA-project (Networks Overcoming Antisemitism). Zij promoten en verspreiden positieve verhalen over de bijdrage van het Europese Jodendom aan een meer pluralistisch en inclusief Europa. Deze jaarlijks terugkerende dag valt altijd op de eerste zondag van september. Maar niet alle landen houden zich aan deze datum. In verschillende landen worden evenementen en activiteiten gepland voor en/of na 5 september.

Thema Europese Dagen van Joodse Cultuur: Dialoog

De AEPJ coördineert een pan-Europees festival rond het gemeenschappelijke thema Dialoog. Op deze manier wordt de diversiteit en rijkdom van het jodendom en het lokale, regionale en nationale historische belang benadrukt. Men wil dialoog, erkenning en uitwisseling bevorderen door middel van conferenties, concerten, optredens, rondleidingen en andere activiteiten, die gelijktijdig over het hele continent zullen plaatsvinden.

Dialoog tussen culturen, de oudste en meest fundamentele vorm van democratische conversatie, is een tegengif tegen afwijzing en geweld. Het doel is vreedzaam en constructief samenleven in een multiculturele wereld en een gevoel van gemeenschap en verbondenheid ontwikkelen.

Internationale Dag van de Inheemse Vrouw

De Internationale Dag van de Inheemse Vrouwen valt jaarlijks op 5 september. Het doel van de Dag van de Inheemse Vrouw? Gelijke rechten en plichten, erkenning en respect en verbetering van de maatschappelijke positie. Inheemse vrouwen dragen de kennis van hun voorouders met zich mee en leiden hun gemeenschappen ook naar een veerkrachtige toekomst. Wanneer inheemse vrouwen zich inzetten, profiteren klimaatbeleid en -acties op elk niveau van hun holistische, op de natuur gerichte kennis en leiderschap

De dag herinnert ons er ook aan dat inheemse vrouwen een leidende rol spelen bij het terugdringen van de schadelijke uitstoot die bijdragen aan klimaatverandering. Zij helpen mee de klimaat gerelateerde negatieve effecten aan te pakken. Zo hebben inheemse vrouwen uit de Kainai First Nation in Canada geholpen om een project te ontwikkelen dat tot doel heeft kennis en vaardigheden van de stam op het gebied van klimaatverandering te vergroten.

Internationale Dag van de Liefdadigheid

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 5 september aangewezen als Internationale Dag van de Liefdadigheid om de rol van liefdadigheid bij het verlichten van humanitaire crises en menselijk leed binnen en tussen naties de erkenning te geven die het verdient. Het doel is om wereldwijd mensen, NGO’s en belanghebbenden te mobiliseren en te enthousiasmeren om anderen te helpen door vrijwilligerswerk en het ontplooien van filantropische activiteiten. Want net zoals vrijwilligerswerk en filantropie vergroot liefdadigheid de intermenselijke relaties en draagt ze bij tot het creëren van een meer sociale, inclusieve en veerkrachtigere samenleving.

Sterfdag Moeder Teresa

Als er één iemand symbool mag staan voor liefdadigheid dan is het wel Moeder Teresa van Calcutta. Om haar te eren en te herdenken werd haar sterfdag gekozen voor de International Day of Charity. Voor haar werk in de strijd om armoede en nood te overwinnen kreeg Moeder Teresa van Calcutta in 1979 de Nobelprijs voor de Vrede. Maar wanneer ben je liefdadig en wanneer ben je barmhartig? Liefdadig ben je wanneer je geld in de collectebus doet voor Jantje Beton, maar barmhartig ben je pas als je naar Jantje Beton toegaat om daadwerkelijk te helpen. En wat ben jij vandaag? Liefdadig of barmhartig?

Vandaag start ook de volgende bewustwordingsweek:

  • Migraine Week (→ op 04-09-2021 interessant onderwerp over migraine medicijnen bij Kassa)
Deel dit bericht