afbeelding versterkt dag van het autogas

4 november – Dag van het Autogas | European Unequal Pay Day | Dankdag voor Gewas en Arbeid | Internationale Toetanchamon Dag

Dag van het Autogas

Moet eerlijk bekennen dat de eerste 2 compleet aan mij voorbij zijn gegaan maar klaarblijkelijk is het vandaag alweer de derde editie van Dag van het Autogas. Een dag waarop extra aandacht wordt gevraagd voor autogas (LPG) als groenere en goedkopere brandstof. Weet jij eigenlijk waar de afkorting LPG voor staat? Ik niet, dus heb het even opgezocht. LPG is de afkorting voor Liquified Petroleum Gas en is een mengsel van propaan en butaan. Autogas wordt gewonnen uit de raffinage van aardolie of aardgasvelden. Een leuk detail is dat lpg een Nederlandse uitvinding is. In 1955 werd het geïntroduceerd door het bedrijf Bessel-Kok (BK Gas).

Wat zijn de voordelen van het rijden op autogas (LPG)?*

  • minder milieubelastend: tot 21% minder CO2-uitstoot en tot 95% minder fijnstofuitstoot in vergelijking met benzine.
  • er zijn 1.200 tankstations in Nederland
  • autogas (LPG) is ruim een euro goedkoper per liter dan benzine
  • comfortabel tanken en geen vermogensverlies
  • extra driving range
  • geschikt voor benzine-auto’s die nu al rond rijden

*(bron: autogas.nl)

European Unequal Pay Day

In Nederland werd op 24 oktober 2006 de eerste Dag van de Gelijke Beloning georganiseerd. Heeft slechts 5 jaar stand gehouden trouwens. In 2011 besloot de Europese Commissie om een Europese dag voor gelijke beloning te organiseren: European Equal Pay Day (EPD). De datum van de Equal Pay Day wordt berekend op basis van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Het percentage van de loonkloof wordt vertaald in aantal dagen.

Niet gelijk, dus unequal!

Een betere benaming voor deze dag is eigenlijk de European Unequal Pay Day. Waarom? Het loon van mannen en vrouwen is namelijk helemaal niet gelijk. Door de loonkloof verdienen vrouwen in de EU gemiddeld gezien 14% minder dan mannen. Dat houdt Europees gezien concreet in dat wij vrouwen vanaf vandaag tot aan het einde van dit jaar voor niks werken. Berekend over een heel werkend leven komt dat neer op ongeveer €300.000! Kun je een leuk huisje van kopen toch?

Dankdag voor Gewas en Arbeid

Jaarlijks wordt op de eerste woensdag in november door de protestanten onder ons Dankdag voor Gewas en Arbeid gevierd. Veel protestantse kerken organiseren op die dag een extra kerkdienst. En dat is dus vandaag. Behalve in Zeeland daar wordt de Dankdag voor Gewas en Arbeid op de laatste woensdag van november gehouden. Wat doen de mensen op een bid- en dankdag? Zij danken de Gever van alle goed voor Zijn ontvangen zegeningen. Vroeger werden het bid- en dankdagen genoemd maar toen de industrialisatie toenam is de viering veranderd in dankdag voor gewas en arbeid.

Wanneer zijn bid- en dankdagen ontstaan?

De oprichting van deze dagen stamt uit 1578. Toen werd er landelijk bepaald dat er in tijden van oorlog en rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Maar het Gewest Zeeland was in 1653 de eerste die deze dagen als officiële vrije dagen instelde. Omdat in de visserij andere seizoenen gelden is het logisch dat zij andere data hanteren voor hun dankdag voor gewas, arbeid en visserij.

Internationale Toetanchamon Dag

De Britse archeoloog Howard Carter en zijn team ontdekten op 4 november 1922 het graf van farao Toetanchamon. Ruim 3 maanden later (16 februari 1923) opende hij de grafkamer van de Egyptische farao Toetanchamon. Carter was gewaarschuwd dat wanneer hij het graf van de farao zou openen hij hiervoor gestraft zou worden. Hij en allen die het graf durfden te betreden zouden op een gruwelijke manier overlijden. De enige die daadwerkelijk binnen een jaar na opening van het graf overleed was de financier Lord Carnarvon. Was dat toeval of was het de “vloek”?

Feit of Fabel

De ontdekking en het openen van de grafkamer van Toetanchamon was een belangrijke archeologische gebeurtenis waar veel pers op af kwam. Om de pers op afstand te houden en tevreden te stellen vertelde Carter aan de pers een sensationeel verhaal over de “vloek van de farao”. Het was niet geheel uit zijn grote duim gezogen, hij gebruikte het volksgeloof die verhaalde over de vloek van de farao die gebaseerd was op inscripties die in graven van koningen uit het Oude Rijk waren aangetroffen.

Deel dit bericht