afbeelding versterkt dolfijnen in gevangenschap

4 juli – Werelddag voor Dolfijnen in Gevangenschap

Werelddag voor Dolfijnen in Gevangenschap

De Werelddag voor Dolfijnen in Gevangenschap (World Day for Captive Dolphins) is een bewustwordingsdag die in het leven is geroepen door de Engelse organisatie Born Free Foundation, FAADA (Spanje), LAV ((Lega Anti Vivisezione) en Marevivo (beiden uit Italië). Deze dierenbeschermingsorganisaties hebben als hoofddoel de nu nog wereldwijd honderden dolfijnen in aquaria en dolfinaria te bevrijden. Helaas kunnen dolfijnen uit gevangenschap vaak niet meer overleven in het wild. Griekenland onderkent dit probleem en heeft bij het Griekse eiland Lipsi het allereerste reservaat voor dolfijnen die gered zijn uit gevangenschap gebouwd.

Dolfijnen Project van Richard O’Barry

Dolphin Project is een liefdadigheidsorganisatie die zich wereldwijd inzet voor het welzijn en de bescherming van dolfijnen. Dolphin Project werd op Earth Day op 22 april 1970 opgericht door Richard (Ric) O’Barry. Het doel van de organisatie is het publiek voor te lichten over dolfijnen in gevangenschap. En waar mogelijk, dolfijnen in gevangenschap met pensioen te sturen en/of te bevrijden. Deze liefdadigheidsorganisatie werkt aan een wereld waarin dolfijnen niet meer in gevangenschap worden gehouden. En daar is niet iedereen even blij mee.

Leven in gevangenschap

Dolfijnen worden in het algemeen gehouden in dolfinaria, waar ze moeten leven in bassins die totaal niet te vergelijken zijn met hun natuurlijke omgeving. De tanks missende diepte of grootte van de open oceaan. In het wild leven deze zoogdieren in grote sociale groepen en zwemmen ze honderden kilometers per dag in de open oceaan. In dolfinaria moeten ze het stellen met een kale en steriele ruimte, met weinig mentale stimulatie of afleiding. Een omgeving waarin hun natuurlijke gedrag niet goed tot uiting kan komen.

De chronische stress die hun gevangenschap met zich mee brengt veroorzaakt onder andere verlies van eetlust wat resulteert in een zwakke gezondheid. De in gevangenschap levende sterven dan ook eerder dan hun soortgenoten in het wild. Veel van hen krijgen medicijnen tegen maagzweren of antidepressiva om de frustratie van gevangenschap te verlichten.

Flipper hoort in het wild, niet in een tank

Dolfijnen hebben grote, complexe hersenen, zijn zelfbewust en ontwikkelen hechte relaties met soortgenoten. Familieleden leren elkaar vaardigheden om in het wild te overleven en blijven vaak voor het leven bij elkaar. Van dolfijnen is bekend dat ze kenmerkende fluitjes hebben, net zoals mensen namen hebben. Sociale communicatie en interactie is een belangrijk onderdeel van hun dagelijks leven. Ze leven in dynamische groepen van zo’n vijf tot twintig dieren, ook wel een pod genoemd. Waarom leven in een pod? Voor het jagen, het maakt voortplanten wat makkelijker en  je bent sterker als groep dan alleen. Eens in de zoveel tijd komen meerdere groepen dolfijnen samen en vormen ze een superpod van wel duizenden dolfijnen!

Deze zoogdieren zijn perfect geëvolueerd om te gedijen in de oceaan, waar ze het verdienen om vrij te leven. Gevangenschap kan deze wilde soorten eenvoudigweg geen adequate omgeving bieden.

Dolfinaria in Europese Unie

Van de 27 landen in de Europese Unie tref je in 14 landen nog dolfinaria aan. Wie dat zijn? Deze: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Litouwen, Malta, Nederland, Portugal, Roemenië, Spanje en Zweden. Koploper is Spanje, daar zijn maar liefst 11 dolfinaria te vinden. Er is nog een lange weg te gaan.

Deel dit bericht