30 juli – Internationale Dag van de Vriendschap | Werelddag tegen Mensenhandel

Internationale Dag van de Vriendschap

Op 20 juli 1958 richtte de Paraguayaanse dr. Ramón Artemio Bracho de World Friendship Crusade (Cruzada Mundial de la Amistad) op. Een activistische organisatie die gelooft dat vriendschap centraal staat in het overwinnen van de culturele, politieke en religieuze verschillen tussen mensen. Zij maakten zich sterk om op 30 juli International Friendship Day te vieren. De organisatie lobbyde vele jaren bij de Verenigde Naties voor internationale erkenning van deze dag. Op 27 juli 2011 hebben de Verenigde Naties 30 juli officieel erkend als Internationale Vriendschapsdag en hebben bij de lidstaten er op aangedrongen om deze dag te vieren.

Op de Internationale Dag van de Vriendschap staat de vriendschap tussen mensen, relaties tussen landen, culturen en individuen centraal. Het idee achter deze dag is om de dialoog tussen beschavingen te bevorderen, maar ook het bevorderen van de solidariteit, wederzijds begrip en verzoening. Met andere woorden; deze dag staat voor bruggen bouwen en stappen zetten richting wereldvrede.

Werelddag tegen Mensenhandel

Het valt haast niet te geloven maar bijna elk land in de wereld heeft of krijgt te maken met mensenhandel. Hetzij als land van herkomst, van doorvoer of als eindbestemming voor de slachtoffers. De zogenaamde moderne slavernij! In 2013 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bepaalt dat 30 juli als de Werelddag tegen Mensenhandel in de agenda komt te staan. Deze bewustwordingsdag vonden en vinden ze noodzakelijk om meer begrip te kweken voor de situatie van de slachtoffers van mensenhandel en voor de bevordering en bescherming van hun rechten.

Meer slachtoffers gedetecteerd

In 2016 heeft UNODC meer meldingen over slachtoffers van mensenhandel ontvangen dan de afgelopen 13 jaar. De conclusie dat mensenhandel is toegenomen, is niet noodzakelijk waar. UNODC zelf stelt dat het komt door het feit dat meer landen hun gegevens met hen hebben gedeeld dan de laatste twee edities van het Global Report. Helaas is toch ook het aantal slachtoffers per land toegenomen.

De meeste slachtoffers van de in totaal 25 miljoen slachtoffers van mensenhandel zijn vrouwen; voornamelijk volwassen vrouwen (49%), maar ook steeds meer meisjes (23%). De overgrote meerderheid van deze groep krijgt te maken met seksuele uitbuiting, op plaats twee staat arbeidsuitbuiting. Mannen (21%) en jongens (7%) zijn minder vaak het slachtoffer van mensenhandel

(cijfers afkomstig uit Global Report on Trafficking in Persons 2018)

Human Trafficking: call your government to action

De 2019 campagne van UNODC benadrukt hoe belangrijk overheidsmaatregelen zijn voor het terugdringen van slachtoffers van mensenhandel en roept overheden op tot nog meer daadkracht. Ook al heeft de implementatie van het Protocol against Trafficking in Persons internationaal en nationaal effect gehad, nog steeds ontspringen teveel daders de dans.

Dat laat het tweejaarlijkse UNDOC-rapport zien. In het rapport staat ook te lezen dat het aantal slachtoffers van mensenhandel blijft stijgen, daar staat tegenover dat er ook meer mensenhandelaren veroordeeld worden. Noord- en Zuid-Amerika en delen van Azië zijn de gebieden met de hoogste stijging qua slachtoffers van mensenhandel.

Neem je verantwoordelijkheid!

Maar ook wij moeten actie ondernemen om de mensenhandel en de daaruit voortvloeiende moderne slavernij te voorkomen. En met “wij” bedoel ik eerder bekend Nederland dan Henk en Ingrid. Het is een groep BN’ers, met Sylvana Simons voorop, die de mond vol hebben over slavernij uit het jaar stillekes en hoe erg Zwarte Piet is maar iets doen tegen de slavernij van nu, ho maar. Waar blijven jullie? Maak je druk om het heden, en kom in actie!

Deel dit bericht