afbeelding versterkt Epidemieparaatheid

27 december – Internationale dag voor Epidemieparaatheid | Louis Pasteur | Dag van de Popquiz

Internationale dag voor Epidemieparaatheid

Zoals blijkt uit de aanhoudende pandemie van het coronavirus (COVID-19) hebben besmettelijke ziekten en epidemieën verwoestende gevolgen voor mensenlevens. Sociaal en economisch gezien richt het een ware ravage aan, nu en op de lange termijn. Deze wereldwijde gezondheidscrisis dreigt te veel te worden voor de reeds overbelaste gezondheidszorg. De pandemie verstoort de toeleveringsketens, dat op haar beurt weer de oorzaak is voor slechter levensonderhoud van mensen. Economieën van de armste en meest kwetsbare landen worden onevenredig hard getroffen. Deze pandemie laat zien dat er dringend behoefte is aan veerkrachtige en robuuste gezondheidzorg die voor kwetsbare personen ten allen tijden bereikbaar is.

Als men internationaal gezien hier de ogen voor sluit kunnen toekomstige pandemieën eerdere uitbraken in termen van intensiteit en ernst overtreffen. Epidemieparaatheid is dus iets essentieels geworden. Zeker als je weet dat dit het topje van de ijsberg wordt. Wetenschappers voorspellen een eeuw vol met epidemieën en pandemieën. Zonder epidemieparaatheid worden de aankomende jaren er niet beter op.

Boodschap van de VN op dag voor Epidemieparaatheid

COVID-19 heeft aangetoond hoe snel een besmettelijke ziekte de wereld kan overspoelen, gezondheidsstelsels op het randje kan brengen en het dagelijks leven van de hele mensheid op zijn kop kan zetten. Het onthulde ook dat we er niet in slaagden lessen te trekken uit recente gezondheidsnoodsituaties zoals SARS, vogelgriep, zika, ebola en andere. En het herinnerde ons eraan dat de wereld nog steeds hopeloos onvoorbereid is om te voorkomen dat lokale uitbraken zich over de grenzen verspreiden en uitmonden in een wereldwijde pandemie.

COVID-19 zal niet de laatste pandemie zijn waarmee de mensheid te maken zal krijgen. Infectieziekten blijven een duidelijk en actueel gevaar voor elk land. Als we reageren op deze gezondheidscrisis, moeten we ons voorbereiden op de volgende. Dit betekent opschaling van investeringen in betere monitoring, vroege detectie en snelle reactie plannen in elk land, vooral de meest kwetsbare.

Het betekent het versterken van de eerstelijnsgezondheidszorg op lokaal niveau om ineenstorting te voorkomen. Maar ook zorgen voor gelijke toegang tot levensreddende interventies zoals vaccins voor alle mensen. En het betekent het bereiken van Universal Health Coverage. Bovenal betekent het het opbouwen van wereldwijde solidariteit om elk land een kans te geven om infectieziekten te stoppen. Een uitbraak waar dan ook is overal een potentiële pandemie.

Laten we op deze Internationale Dag van Epidemische Paraatheid deze kwestie de focus, aandacht en investering geven die het verdient.

Louis Pasteur; de oprichter van de microbiologie

Honderdnegenennegentig jaar geleden kwam hij in het Franse plaatsje Dole (Jura) ter wereld. Zijn vader was een eenvoudige zelfstandige leerlooier en oud soldaat in het Napoleontische leger. Zijn moeder was een ijverige geestdriftige huisvrouw met veel verbeeldingskracht. Enig kind Louis groeide uit tot één van de grootste wetenschappers ooit. En daar staan we vandaag even bij stil. Want Louis Pasteur (27 december 1822 – 28 september 1895) was niet alleen één van de grondleggers op het gebied van de microbiologie. Hij was een Franse scheikundige en bioloog. Vooral bekend vanwege de naar hem vernoemde pasteurisatietechniek en door zijn ontdekking van het vaccin tegen hondsdolheid. Pasteur had ook een lepel in de pap bij het maken en testen van een reeks van vaccins voor difterie, cholera, gele koorts, pest, miltvuur en tuberculose.

Wat is pasteurisatie?

Pasteurisatie is een proces in de voedselindustrie dat schadelijke bacteriën in aan bederf onderhevige voedselproducten vernietigt. Dat doen zij door het voedsel kort te verhitten, zonder het product te beschadigen. Overigens wordt er nu nog steeds volop rauwmelkse kaas gegeten, dat meestal boerenkaas wordt genoemd.

En dan staat er nog 1 dag vermeld op de dagen van kalender

  • Dag van de Popquiz (→ geen idee of deze dag (online) doorgaat, kan er niks over vinden)
Deel dit bericht