afbeelding versterkt milieu educatie

26 januari – Wereld Milieu Educatie Dag | Australia Day | Internationale Douanedag | Nationale Voorleesdagen | Nationale Voorleesontbijt | Internationale Bewustmakingsdag voor Ziekte van Kawasaki | Dag van de Light Rail | Internationale Sous Vide Dag

Wereld Milieu Educatie Dag

Sinds 1973 wordt op 26 januari ruimte in de agenda gemaakt voor International Environmental Education Day. De Wereld Milieu Educatie Dag kun je als een logisch verlengstuk van de uit 1972 stammende Verklaring van de Conferentie van de Verenigde Naties inzake het Leefmilieu zien. In deze Verklaring wordt aangegeven dat het belangrijk is om vastgestelde criteria en gemeenschappelijke basisprincipes voorhanden te hebben voor het behoud en verbetering van het milieu. Een verklaring alleen is niet genoeg, educatie is noodzakelijk.

Milieu educatie

Het uiteindelijke doel van deze dag, maar überhaupt van milieu educatie is, om een ieder duidelijk te maken dat het bestrijden van milieuproblemen een dynamisch proces is op zowel mondiaal als lokaal niveau. Door onderricht wordt men zich hopelijk meer bewust van het feit dat alle menselijke activiteiten invloed hebben op onze leefomgeving maar ook op leefomgeving van de toekomstige generaties. De kwaliteit van ons leven en van de toekomstige generaties hangt af van onze wil om duurzame activiteiten te ontwikkelen.

Australia Day

Australia Day is de nationale feestdag van Australië, vergelijkbaar met Koningsdag hier. De Aussie vieren dit jaar voor het tweede jaar op rij Australia Day minder uitbundig vanwege COVID-19. Op Australia Day is het altijd goed om stil te staan bij het feit dat duizenden jaren voor de kolonisatie het eiland al bewoond was. Het zijn de Aboriginals en Torres Strait Islander die worden gezien als de eerste volkeren van Australië. Twee verschillende volkeren, ieder met hun eigen cultuur, taal, overtuigingen en gebruiken.

Ik gebruik bewust niet het woord inheems omdat Aboriginals en Torres Strait Islander mensen zo niet graag worden genoemd. Ze vinden het te algemeen omdat het wereldwijd kan worden toegepast op alle oorspronkelijke bewoners. De voorkeur gaat uit naar First Nations Australiërs of First Australians of Sovereign volkeren. Inheemse Australiër mag alleen worden gebruikt als er wordt gesproken over Aboriginals EN Torres Strait Islander mensen.

De kolonisatie van Australië

We schrijven het jaar 1787; de koning van Groot-Brittannië, George III, besluit om van Australië een strafkolonie te maken omdat in die tijd Groot-Brittannië nog niet de mogelijkheid had om de gevangenen in eigen land onder te brengen. Het rechtssysteem kende toentertijd maar 2 opties: of je werd opgehangen of je werd verbannen. Voor ballingschap kwam je in aanmerking wanneer je bijvoorbeeld had gestolen, je schuldig had gemaakt aan straatroverij en aan het maken van vervalsingen. Dit was een zeer zware straf die aan de mannen en vrouwen werd opgelegd want de minimumstraf was maar liefst zeven jaar dwangarbeid, oplopend tot levenslang.

Op 13 mei 1787 vertrok de First Fleet, bestaande uit 11 schepen onder bevel van Arthur Phillip, richting New South Wales Australië. Oorspronkelijk was het de bedoeling om bij Botany Bay aan land te gaan maar Arthur Phillip vond die plek ongeschikt voor een permanente nederzetting. Hij zette koers richting de baai van Port Jackson. Toen hij daar aankwam, na een 8 maanden durende reis, doopte hij de baai om tot Sydney Cove. Op 26 januari hees hij de vlag! We schrijven dan het jaar 1788.

Vandaag vieren we, maken we bewust en lezen we voor bij het ontbijt.

Deel dit bericht