afbeelding versterkt werelddag voor intellectueel eigendom

26 april – Werelddag voor Intellectueel Eigendom | Alien Day | Internationale Herdenkingsdag van de Tsjernobylramp | Koningsnacht

Werelddag voor Intellectueel Eigendom

De Werelddag voor Intellectueel Eigendom (World Intellectual Property Day) is een dag om stil te staan bij welke rol intellectuele eigendomsrechten (octrooien, merken, industriële ontwerpen, auteursrechten) spelen bij het stimuleren van innovatie en creativiteit. Maar wat houdt Intellectueel Eigendom in? Intellectueel Eigendom is de verzamelnaam voor rechten op alle intellectuele creaties, zoals muziek, merken, vormgeving, uitvindingen, games, software, teksten en foto’s. Een creatie kan door meerdere rechten tegelijkertijd worden beschermd. De bekendste IE-rechten zijn het merkenrecht, het auteursrecht en het octrooirecht.

Wereldwijd worden er activiteiten georganiseerd, ook in ons land en de rond om ons heen liggende landen. Klik hier voor een overzicht.

Over Werelddag voor Intellectueel Eigendom

In 2000 hebben de lidstaten van de WIPO 26 april uitgeroepen tot World Intellectual Property Day met als doel het algemene begrip van Intellectueel Eigendom te vergroten. Waarom specifiek op 26 april? Omdat op die datum in het jaar 1970 het WIPO-verdrag van kracht werd.

De eerste Werelddag voor Intellectueel Eigendom-campagne werd uitgerold in 2001. Elk jaar bieden de campagnes een kans om samen met anderen de uitvinders en makers van de wereld in het zonnetje te zetten. Maar ook om na te denken over hoe IE bijdraagt aan de bloei van muziek en kunst en aan het stimuleren van de technologische innovatie die onze wereld helpt vormgeven. Het campagnethema van World Intellectual Property Day 2022 is: IE en jeugd: innoveren voor een betere toekomst. (IP and Youth: Innovating for a Better Future.)

Wat is IE?

Intellectuele eigendom (IE) verwijst naar creaties van de geest, zoals uitvindingen; literaire en artistieke werken; ontwerpen; en symbolen, namen en afbeeldingen die in de handel worden gebruikt. IE wordt wettelijk beschermd door bijvoorbeeld octrooien, auteursrechten en handelsmerken. Hierdoor kunnen mensen erkenning of financieel voordeel halen uit wat ze uitvinden of creëren. Door de juiste balans te vinden tussen de belangen van de innovators en het bredere publieke belang, hoopt het IP-systeem een omgeving te creëren waarin creativiteit en innovatie kunnen gedijen.

Wat is WIPO?

WIPO is het wereldwijde forum voor diensten, beleid, informatie en samenwerking op het gebied van intellectueel eigendom (IE). Het is een zelf financierende instantie van de Verenigde Naties, met 193 lidstaten. Hun missie is om leiding te geven aan de ontwikkeling van een evenwichtig en effectief internationaal IE-systeem dat innovatie en creativiteit mogelijk maakt, in het voordeel van iedereen. Hun mandaat, bestuursorganen en procedures zijn uiteengezet in het WIPO-verdrag, waarmee de WIPO in 1967 werd opgericht.

Ook vandaag blijven er topics onbesproken, volgend jaar?

Deel dit bericht