ondersteunt dag van eenheid

25 juni – Dag van vriendschap en eenheid tussen Slavische volkeren | Dag van de Zeevaarder | Wereld Beatles Dag | Wereld Vitiligo Dag | Sterfdag Michael Jackson | North Sea Round Town | Dag van de Financial

Dag van vriendschap en eenheid tussen Slavische volkeren

De Dag van vriendschap en eenheid tussen Slavische volkeren werd voor het eerst gevierd in 1957. Een dag die ook gaat over het bewust zijn van je roots. De Dag van vriendschap en eenheid tussen Slavische volkeren wil de eenheid tussen alle Slaven bevorderen. Wist je dat er in totaal meer dan 300 miljoen Slaven over de hele wereld zijn? Zij vormen het grootste deel van de bevolking in de huidige 13 Slavische landen zoals Rusland, Polen, Tsjechië, Kroatië, Slowakije, Servië, Bulgarije en andere.

Van oudsher bestaan er velen barrières tussen de Slaven maar ook overeenkomsten op linguïstisch, religieus en cultureel gebied. Het annexeren van de Krim en het binnenvallen van Oekraïne zal niet echt helpen om van deze dag een groot succes te maken. Saillant detail, op 25 juni herdenken de Zuid-Slavische landen Kroatië en Slovenië het uitroepen van hun onafhankelijkheid van Joegoslavië.

Wie bedacht het cyrillisch schrift?

De gebroeders Cyrillus en Methodius waren 2 monniken die in de 9e eeuw de basis legden voor een gemeenschappelijke geschreven taal. Zij ontwierpen een tekenschrift om de klanken van de Slavische taal te kunnen beschrijven. Dit schrift wordt het glagolitisch schrift genoemd. Wat afgeleid zou zijn van de Oudkerkslavische woorden glagol en glagolati, die respectievelijk woord en spreken betekenen.

Cyrillus en Methodius gebruikten als eersten de Slavische taal in prediking en onderricht. Bovendien maakten ze een vertaling in het Slavisch van de liturgie, en dus ook van de Bijbelteksten die in de liturgie werden voorgelezen. De opkomst van de literatuur en cultuur van de Slavische landen is te danken aan de heiligen Cyrillus en Methodius.

Van glagolitisch naar cyrillisch

Kliment en Naum, twee discipelen van Sint Cyrillus en Methodius, pakten het draadje van hen over en gingen verder met het missionaris werk. Zij zijn degenen die de mensen het glagolitisch schrift leerden lezen en schrijven. Kliment en Naum vonden het alfabet van 41 letters te ambitieus en besloten om dit te vereenvoudigen. Kliment verfijnde het systeem en ter ere van Sint Cyrillus noemde hij het nieuwe schrift Kiril het Kirilica of Cyrillisch. Nu bekend als het cyrillisch schrift.

Dag van de Zeevaarder

We staan er niet elke dag bij stil maar de zeevaarders zijn onmisbaar tijdens de COVID-19-pandemie. Zij spelen een essentiële rol bij het in stand houden van de vitale goederenstroom zoals voedsel, medicijnen en medische benodigdheden. Zonder hun inzet zou er überhaupt geen wereldhandel zijn.

Hebben wij voor hen geapplaudisseerd? De kans is klein. Gelukkig krijgen we een herkansing met de Dag van de Zeevaarder (Day of the Seafarer [DotS]). Want de campagne van dit jaar bied je de kans om hen hier voor te bedanken. Dus, sta op en klap voor alle matrozen, stuurlieden en kapiteins.

Zeevarenden vervullen een sleutelrol

De campagne Seafarers are Key Workers is een eerbetoon aan alle zeevarenden en erkent de opofferingen die zij brengen. Veel zeevarenden zijn al maanden van huis en weten niet zeker wanneer ze vanwege de reisbeperkingen door COVID-19 naar huis kunnen. De pandemie heeft geleid tot moeilijkere arbeidsomstandigheden. Denk daarbij aan onzekerheden en moeilijkheden met betrekking tot toegang tot een haven, bevoorrading, wisseling van bemanning en repatriëring.

De campagne van dit jaar is een eerbetoon aan alle zeevarenden en erkent hun opoffering en de problemen waarmee ze worden geconfronteerd.

Onderstaande dagen staan ook gepland voor vandaag:

Dagen die door COVID-19 zijn afgelast, verzet of veranderd qua invulling:

Deel dit bericht