afgevaardigde-

25 april – Dag van de Afgevaardigde | Dag van de Dierenarts | Wereldbewustwordingsdag Oudervervreemding | Red Hat Society Dag | Malaria Dag | Pinguïn Dag | Reddingbootdag | Dag van de Dans | Romeinenweek | Beeldhouwdag | Marconi Dag | Tai Chi & Qigong Dag

Internationale Dag van de Afgevaardigde

Om de rol van de vertegenwoordigers en afgevaardigden van de lidstaten van de VN onder de aandacht te brengen heeft de Algemene Vergadering van de VN 25 april uitgeroepen tot Internationale Dag van de Afgevaardigde (International Delegate’s Day). De afgevaardigden vertegenwoordigen hun land tijdens vergaderingen bij de Verenigde Naties. Tenzij er een politicus van hogere rang aanwezig is, spreken en stemmen de afgevaardigden namens hun land tijdens de Algemene Vergadering van de VN en andere fora, zoals de VN-Veiligheidsraad. De afgevaardigden worden benoemd door hun land.

75e verjaardag van de San Francisco Conference

De Internationale Dag van de Afgevaardigde 2020 is om twee redenen bijzonder. Ten eerste is 25 april 2020 de dag dat voor de eerste keer deze internationale dag wordt gevierd. Ten tweede markeert de viering van 2020 ook de mijlpaal van de vijfenzeventigste verjaardag van de San Francisco Conference, een evenement dat de basis legde voor de Verenigde Naties.

Internationale Dag van de Dierenarts

In 2001 heeft de World Veterinary Association afgesproken om de laatste zaterdag van april om te dopen tot Wereld Veterinaire Dag. Het doel van de Dag van de Dierenarts is om het beroep van dierenarts te promoten en te werken aan verbetering van het dieren- en mensenwelzijn, het milieu, voedselveiligheid en praktijken van transport en quarantaine van dieren.

Elk jaar is er een ander thema. Zo was het eerste thema van de World Veterinary Association “Hondsdolheid” met als doel het publiek bewust te maken dat vaccineren en castreren van honden een middel is om hondsdolheid te bestrijden. En dit jaar is het thema “Bescherming van het milieu ter verbetering van de diergezondheid en volksgezondheid

Wereldbewustwordingsdag Oudervervreemding

Vandaag vindt de jaarlijkse Wereldbewustwordingsdag Oudervervreemding (Parental Alienation Awareness Day) plaats. Een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor alle kinderen en uitwonende ouders die slachtoffer zijn van ouderverstoting. Volgens de definitie van de naamgever van het syndroom, de Amerikaan Gardner (1998) is ouderverstoting “een stoornis bij kinderen die primair optreedt in het kader van een juridische strijd om het ouderlijk gezag”.

Als gevolg van hevige ouderlijke conflicten en stiefgezinsvorming krijgen kinderen, maar ook de gootouders, te maken met onder andere lastercampagnes van de ene ouder over de andere ouder. Kinderen worden dusdanig “bewerkt” dat het kind zich zonder daar zich schuldig over te voelen tegen de ene ouder keert en zich (ziekelijk) verbonden voelt met de andere ouder.

Wat hebben we nog meer vandaag?

Door COVID-19 afgelast, verzet of veranderd in online activiteiten:

Deel dit bericht