24 april – Wereld Proefdieren Dag


 
Voor een foto boven mijn blog had ik de keuze uit de meest gruwelijke foto’s die er te vinden zijn op het internet, eerlijk gezegd ben ik er erg van geschrokken. Als je die foto’s ziet dan draait je maag om en wil je naar die dierenproefcentra rijden om daar alle dieren te bevrijden. Het raakte me diep…..

Wereld Proefdieren Dag

De eerste organisatie die actie voerden tegen dierenproeven was de National Anti-Vivsection Society ( NAVS ), deze organisatie werd opgericht in 1875 door Miss Frances Power Cobbe. Zij was een Ierse schrijver, sociale hervormer, anti-vivisectie activist en lid van de Londense Nationale Society voor Vrouwenkiesrecht. Een vrouw met een missie in haar leven.
Sinds 1979 staat 24 april genoteerd als de dag om te protesteren tegen het gebruik van proefdieren. Er is gekozen voor 24 april omdat het de geboortedag is van Lord Dowding, een oorlogsheld en ex-voorzitter van de NAVS die zijn leven wijdde aan het bestrijden van dierenproeven. Na zijn dood nam zijn vrouw, Lady Dowding een groot deel van zijn werk over.

Acties op Wereld Proefdierendag

Vandaag zal de organisatie EDEV, Een Dier Een Vriend, actie gaan voeren voor de deur van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Waarom is er gekozen om juist daar actie te voeren? Volgens de organisatoren van de actie is de KNAW er mede verantwoordelijk voor dat het Biomedical Primate Research Center (BPRC), dit is een wetenschappelijk instituut dat dieren gebruikt om nieuwe medicatie te ontwikkelen, nog steeds open is. Volgens de actievoerders noemt de KNAW zich het geweten van de wetenschap en daarom vinden zij het zo ongelooflijk dat juist de KNAW niet stelling neemt tegen het gebruik van proefdieren.

Ook de organisatie AlleApenVrij zal gaan demonstreren, zij gaan  naar het BPRC in Rijswijk. Hun doel is, en ik citeer letterlijk:”Aandacht vragen voor de 1500 apen in het apenmartelcentrum te Rijswijk en natuurlijk mensen informeren”.

Alternatieven voor dierproeven

Natuurlijk weet ook ik dat dierproeven soms noodzakelijk, denk alleen maar aan het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Maar kan dit dan niet gedaan worden zonder proefdieren? Er zijn toch 3D-printers? Er wordt toch ook al uit menselijk materiaal cellen en weefsel gekweekt?
Je kunt toch ook computerprogramma’s gebruiken voor onderzoek en bij het onderwijs in plaats van biggen en lammetjes?

Laat onze regering en Tweede Kamer zich druk maken om het verbannen van proefdieren in plaats van het verbieden van “wilde dieren” in het circus!
 

Deel dit bericht