afbeelding versterkt dag van het vriendschapsverdrag

22 januari – Dag van het Frans-Duitse Vriendschapsverdrag

Dag van het Frans-Duitse Vriendschapsverdrag

Een unicum: geen dag van te bekennen deze 22ste januari. Echter na lang zoeken kwam ik er toch nog eentje tegen: de Dag van het Frans-Duitse Vriendschapsverdrag. Dus vandaag even een kleine internationale geschiedenisles. Ik ga het hebben over het Frans-Duitse vriendschapsverdrag.

Op 22 januari 2002 is het Verdrag inzake de Frans-Duitse samenwerking en integratie van Aken in werking getreden. Dat was precies een jaar nadat het was ondertekend door de president van de Franse Republiek en de Duitse bondskanselier, en 58 jaar nadat het Élysée-verdrag werd ondertekend door generaal de Gaulle en bondskanselier Adenauer. Dat verdrag markeert de historische verzoening van Frankrijk en Duitsland.

Het ontstaan van het Duitse Rijk in vogelvlucht

Met de komst van de Pruisische minister-president Otto von Bismarck in 1862 werd de invloed van Pruisen steeds groter. Na een aantal oorlogen, zoals de Duits-Deense Oorlog en Duitse oorlog, ging Bismarck over tot het vormen van een nieuwe Duitse Bond. Bismarck domineerde de staatszaken totdat hij in 1890 opzij werd gezet door de keizer Wilhelm II van Duitsland. De periode van 1871 tot aan 1890 is de eerste bestaansperiode van het Duitse Rijk. En wordt ook wel de periode-Bismarck genoemd. Een leuk trivia weetje: de grondwet die Bismarck liet invoeren is nog in grote lijnen dezelfde als die van de tegenwoordige Duitse Bondsrepubliek.

Van WO I naar WO II

Aanhoudend zijn er felle tegenstellingen tussen Frankrijk en Duitsland. Dat leidden uiteindelijk tot de Eerste Wereldoorlog. Die Duitsland en zijn bondgenoten in 1918 verloren. Toen nazi-Duitsland, onder leiding van Adolf Hitler, Polen 21 jaar later binnenviel, verklaarden het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk in september 1939 hen de oorlog. Duitse soldaten bezetten Noord-Frankrijk en Parijs, en het Vichy-regime onder Pétain werkte samen met Hitler. Nadat de geallieerden Frankrijk in 1944 hadden bevrijd, capituleerde Duitsland uiteindelijk in mei 1945.

Op weg naar het Elysée-verdrag

Na het einde van de oorlog leek verzoening tussen de twee buurlanden aanvankelijk ondenkbaar. Toen de Franse premier en later president Charles de Gaulle in 1958 de toenmalige bondskanselier Konrad Adenauer uitnodigde in zijn privélandhuis, werd dat als een uniek historisch gebaar beschouwd. Het doel was om de Frans-Duitse betrekkingen op cultureel, economisch en politiek niveau te hervatten. Deze toenadering resulteerde in 1963 in het Frans-Duitse Vriendschapsverdrag.

Het vriendschapsverdrag voor verzoening

Het Elysée-verdrag was een mijlpaal in de Europese geschiedenis. Het legde de basis voor verdere Europese integratie en nauwe samenwerking en de landen.  Adenauer en de Gaulle staan vermeld in de geschiedenisboeken als de politieke kracht achter het Europese verzoeningsbeleid. Zij tekende dit verdrag op 22 januari 1963 in het Elysée-paleis.

Het Verdrag voorzag in een overlegmechanisme, dat regelmatige bijeenkomsten op alle politieke niveaus voorschreef. De regeringen beloofden meer overleg over het buitenlands, Europees en defensiebeleid, maar ook op het gebied van onderwijs en jeugd. Daarnaast werd het Frans-Duitse Jeugdbureau opgericht. Sindsdien hebben miljoenen kinderen en jongeren uit beide landen kunnen deelnemen aan meer dan 320.000 uitwisselingsprogramma’s.

Partnerschap binnen modern Europa

Sindsdien is er een hecht en hartelijk politiek partnerschap ontstaan, dat nog steeds gericht is op de ontwikkeling van het Europese project. In de jaren zeventig werkten president Valéry Giscard d’Estaing en bondskanselier Helmut Schmidt aan de oprichting van de Europese Raad en een Europees Monetair Stelsel voor de Europese Gemeenschap. Ze lanceerden ook de jaarlijkse economische top (toen de G6-top).

Duitsland en Frankrijk zijn van plan om in de toekomst gedeelde verantwoordelijkheid te nemen en verder te gaan met de Europese integratie. Tijdens de viering van de 55ste verjaardag van de ondertekening van het Elysée-verdrag kwamen president Emmanuel Macron en bondskanselier Angela Merkel overeen om in januari 2018 een nieuw verdrag op te stellen/

Het Verdrag van Aken

Het Verdrag van Aken vormt een aanvulling op het Elysée-verdrag. Dit verdrag is bedoeld om de samenwerking op het gebied van economische integratie en samenwerking tussen de burgermaatschappijen van de twee landen te versterken. Het voorziet ook in uitbreiding van de samenwerking op het gebied van buitenlands, defensie-, veiligheids- en ontwikkelingsbeleid. Het verlegt de aandacht naar de mondiale uitdagingen van de 21e eeuw, het concurrentievermogen van de twee landen en cruciale vraagstukken voor de toekomst, waaronder beperking van en aanpassing aan klimaatverandering, milieu, gezondheid en duurzaamheid.

Geraadpleegde bronnen zijn onderstaande links:
Deel dit bericht