afbeelding versterkt religie of overtuiging

22 augustus – Internationale Herdenkingsdag voor de Slachtoffers van Geweld op Basis van Religie of Overtuiging | Wees een Engel Dag | Internationale Go Topless Day

Slachtoffers van Geweld op Basis van Religie of Overtuiging

De Internationale Herdenkingsdag voor de Slachtoffers van Geweld op Basis van Religie of Overtuiging (International Day Commemorating the Victims of Acts of Violence Based on Religion or Belief) komt niet uit de lucht. Zij is door de Algemene Vergadering van de VN voorgesteld om de voortdurende toenemende golf van terroristische aanslagen, intolerantie en geweld tegen individuen, waaronder personen die tot religieuze minderheden, onder de aandacht te brengen.

Geweld op Basis van Religie of Overtuiging wordt niet getolereerd

De lidstaten willen met deze dag ondubbelzinnig duidelijk maken dat zij alle daden, methoden en praktijken van terrorisme en gewelddadig extremisme dat lijdt tot terreurdaden in al zijn vormen en uitingen, van geen enkele land tolereren. Door het uitroepen van deze internationale herdenkingsdag herinnert de Algemene Vergadering de lidstaten eraan dat vrijheid van godsdienst of levensovertuiging, vrijheid van mening en meningsuiting, het recht op vreedzame vergadering en het recht op vrijheid van vereniging met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken.

Het handhaven van deze rechten speelt een belangrijke rol in de strijd tegen alle vormen van onverdraagzaamheid en discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging. Het open, constructieve en respectvolle debat over ideeën, evenals de interreligieuze, interreligieuze en interculturele dialoog, op lokaal, nationaal, regionaal en internationaal niveau, kan een positieve rol spelen bij de bestrijding van religieuze haat, ophitsing en geweld.

Bovendien kunnen de uitoefening van het recht op vrijheid van mening en meningsuiting en volledige eerbiediging van de vrijheid om informatie te zoeken, te ontvangen en door te geven een positieve rol spelen bij het versterken van de democratie en het bestrijden van religieuze onverdraagzaamheid.

Wees een Engel Dag

Wees een Engel Dag, oftewel in het Engels: Be An Angel Day werd in 1993 opgericht door Jayne Howard Feldman. Doel van Wees een Engel Dag is mensen aan te sporen om even uit hun bubbel te stappen en iemand belangeloos helpen. Gewoon uit medemenselijkheid en vriendelijkheid. Om het even wat: je kan het grasmaaien bij de buren, een zwerver een kop koffie aanbieden, een e-mail sturen naar een uit het oog verloren vriend(in), een goed doel sponsoren. Het gaat er op Wees een Engel Dag om dat je voor één dag een barmhartige engel bent. Mag natuurlijk ook vaker hé.

Leuk feitje: het woord “engel” komt van het Oudgriekse woord ággelos wat boodschapper (van God) betekent. Een engel beperkt zich niet tot één godsdienst: hij/zij komt voor in het christendom, de islam, het jodendom en zoroastrisme.

Wie is Jayne Howard Feldman?

Jayne Howard Feldman is een interreligieuze predikant, Reiki Master, levenscoach en curator van Angel Heights Healing Arts Center. Buiten dat zij de inspirator is voor Be an Angel Day en Inspire Your Hart With the Arts Day (gevierd op 31 januari) is Jayne Howard Feldman ook de auteur van Commune With the Angels, Driving Under the Influence of Angels en Angels by My Side. Zoals je al zult vermoeden gaan deze boeken over engelen en wel haar ervaringen met engelen.Wil je een één op één met Jayne, ook dat is mogelijk. Klik hier voor haar website.

Internationale Go Topless Day

Wedden dat je eerste gedachte bij de Go Topless Day was: echt weer zo’n dag door mannen verzonnen. Dan kan ik me bij deze aanname vervolgens voorstellen dat bij de feministen en/of vrouwenrechten voorstanders onder ons de stoom uit de oren komt. Ik kan je gerust stellen, Go Topless Day gaat over wat anders dan dat je in eerste instantie zou denken. Natuurlijk, die blote borsten horen echt wel bij deze dag en mannen hebben er indirect mee te maken.

Women’s Equality Day

De Go Topless Day valt altijd op de zondag die het dichtste bij Women’s Equality Day in de buurt komt. Waarom? Zoals de organisatie achter de Go Topless beweging uitlegt is het recht voor vrouwen om topless te gaan net zo op gendergelijkheid gebaseerd als het vrouwenkiesrecht. Women’s Equality Day bestaat sinds 1971 en staat stil bij het feit dat op 26 augustus 1920 in alle Amerikaanse Staten vrouwen stemrecht kregen. De Equal Rights Party met haar suffragettes (suffrage = kiesrecht) heeft hier jarenlang strijd voor gevoerd. Wist je trouwens dat in 2005 pas vrouwen in Kuweit volledig kiesrecht kregen?

Hoe zat het ook al weer met Nederland?

Aletta Jacobs en Wilhelmina Drucker waren de 2 vrouwen die in de geschiedenisboeken staan vermeld als de grootste voorvechters van (actief ) vrouwenkiesrecht in Nederland. Hun strijd resulteerde in een wetsvoorstel voor (actief) vrouwenkiesrecht. Uiteindelijk tekent op 18 september 1919 koningin Wilhelmina het wetsvoorstel en daarmee verkregen de Nederlandse vrouwen stemrecht.

Kom op voor gendergelijkheid, laat je borsten zien

Net zoals de internationale Free the Nipple beweging gaat de Go Topless Day campagne over gendergelijkheid. Over het recht van vrouwen om in het openbaar topless te gaan. Want het recht dat vrouwen hun boobies mogen laten zien is gebaseerd op gendergelijkheid net zoals stemrecht. Er is nog een lange weg te gaan, dat laat het onderzoek van de Wereldbank duidelijk zien. Zij onderzochten 187 landen hoe het wereldwijd staat met gendergelijkheid.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat alleen in België, Denemarken, Frankrijk, Letland, Luxemburg en Zweden vrouwen nagenoeg dezelfde rechten hebben als mannen. En ons liberaal vooruitstrevend Nederland? Die staat op de twintigste plaats. Wat een prestatie!

Deel dit bericht