afbeelding versterkt natura 2000 dag

21 mei – Europese Natura 2000 Dag | Pizza Party Day | Werelddag van de Bedreigde Soorten | Internationale Dag van de Thee | Wereldvismigratiedag | Werelddag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling | Internationale Virtuele Assistent Dag | Wereld Meditatie Dag

Europese Natura 2000 Dag

De datum voor de Europese Natura2000 Dag grijpt terug op een gebeurtenis uit 1992. Op 21 mei 1992 werden namelijk de EU-habitatrichtlijn en het LIFE-programma goedgekeurd. Deze richtlijn werd samen met de vogelrichtlijn (aangenomen in 1979) de basis van het EU Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden. Tegenwoordig bestaat Natura 2000 uit meer dan 27.800 gebieden verspreid over land en zeeën van de EU die met succes bijdragen tot het behoud van ons unieke Europese natuurlijke erfgoed.

Wat is het doel van Europese Natura 2000 Dag?

Omdat de biodiversiteit in Europa al jaren achteruit gaat heeft de Europese Commissie, het Europese Parlement, het Maltese voorzitterschap en het Comité van de Regio’s enkele jaren geleden 21 mei uitgeroepen tot Europese dag voor Natura 2000. Het doel van deze dag is mensen meer bewust te maken dat duurzame bescherming van flora en fauna hard nodig is.

Europese Natura 2000 Dag vieren we op social media

Op de website van ec.europa.eu staat te lezen dat vanwege de COVID-19-pandemie de Natura2000 Dag op social media wordt gevierd. Maar ze sturen je ook op pad. Een beetje tegenstrijdig. Maar ach, laat ik geen party-pooper zijn. We trekken de paden op, we gaan de lanen in en we gaan op ontdekkingsreis door een Natura 2000-gebied in de buurt. Daar ligt trouwens ook de focus op dit jaar. Op de nabijheid van Natura 2000-gebieden voor mensen en op de voordelen die de natuur oplevert voor mens en planeet, ook op het gebied van gezondheid. Mocht je de verleiding niet kunnen weerstaan om een foto te posten gebruik dan hashtag # Natura2000 of # Natura2000Day

Wat is dan precies Natura 2000?

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden dat in 1992 is opgezet. Nederland kent 161 Natura 2000-gebieden. Kris kras verspreid over Europa liggen bijna 30.000 locaties, verspreid over land en zee. Dit zijn allemaal gebieden die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben. Klik hier voor een overzicht van de locaties in Nederland.

Pizza Party Day

Jaarlijks wordt op de derde vrijdag in mei de Pizza Party Day georganiseerd. Zoals de naam al dat vermoedde is dit niet een van origine Nederlandse “dag van” maar hoe kan het anders dan uit de VS (een land dat een paar duizend “dagen van” heeft). Omdat je vandaag lekker gewandeld hebt zul je vast trek hebben in een pizza. Ik zeg: let’s pizza party! Daar ik zelf dol ben op een (zelfgemaakte) pizza ga ik deze dag uitbundig vieren.

16e editie Werelddag van de Bedreigde Soorten

Jaarlijks wordt de derde vrijdag van mei gereserveerd voor de “Werelddag van de Bedreigde Soorten”. Wil je weten welke soorten er bedreigd worden of pas zijn uitgestorven dan kan ik je van harte de IUCN Rode Lijst aanbevelen. De Rode Lijst wordt samengesteld door deskundigen van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). De Rode Lijst heeft een belangrijke signaleringsfunctie en wordt eveneens gezien als informatiebron over welke soorten bedreigd worden en in welke mate. Soorten die op de Rode Lijst staan zijn niet officieel beschermd zoals bij de Flora- en Faunawet het geval is.

We vieren vandaag nog meer interessante dagen

Onderstaande dagen hebben een aangepast programma vanwege COVID-19

Deel dit bericht