afbeelding versterkt Licht Verstandelijke Beperking

19 mei – Landelijke Dag Aandacht voor Pesten bij mensen met Licht Verstandelijke Beperking | Gehaktdag | Wereldhuisartsendag | Wereld IBD-dag | Nationale Dag van de Communicatie

Landelijke Dag Aandacht voor Pesten bij mensen met Licht Verstandelijke Beperking

Normaliter staat Landelijke Dag Aandacht Voor Pesten Bij Mensen Met Een Licht Verstandelijke Beperking gepland op 23 januari. Vanwege COVID-19 is de dag verzet naar 19 mei. De initiator, Stichting Aandacht voor Pesten, wil met de Landelijke Dag Aandacht Voor Pesten Bij Mensen Met LVB extra aandacht generen voor deze groep. Velen van hen vinden het normaal dat ze steeds worden buitengesloten, gekwetst, gekleineerd en/of fysiek worden bedreigd. Dan heb je ook nog de groep die niet weet wat pesten nu precies inhoudt. Onderzoek heeft uitgewezen dat pesten zelfs de veroorzaker kan zijn van hersenschade. Hun kwaliteit van leven heeft hier zwaar onder te lijden. Helaas zijn zij niet bij machte om zelf naar Den Haag te trekken. De Landelijke Dag Aandacht voor Pesten bij mensen met LVB is de perfecte dag om bij dit onderwerp stil te staan en op te komen voor deze groep mensen.

Mensen met Licht Verstandelijke Beperking lopen meer kans

De kinderen (of volwassenen) die het meeste gevaar lopen om gepest te worden zijn diegene die niet in het hokje “alledaags” te proppen zijn. Ze zijn géén eenheidsworst zoals het gros van de kudde. Ze zijn uniek! Kinderen (of volwassenen) met een (licht) verstandelijke beperking zijn in de ogen van de pester een makkelijk doelwit. Volgens onderzoek lopen gehandicapte kinderen maar liefst 5 keer zoveel om gepest te worden dan hun leeftijdsgenootjes zonder beperking.

Stop Pesten Nu!

Ongeacht hoe of wat; pesten drijft menig slachtoffer tot wanhoop. Hij/zij verliest zijn/haar zelfvertrouwen, eigenwaarde, wordt angstig en ontwikkelt een negatief zelfbeeld. Het kan zulke erge vormen aannemen dat het slachtoffer van pesterijen géén andere uitweg ziet dan zelfmoord te plegen. En daar zien we vaak genoeg voorbeelden van voorbijkomen. Wij moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen! Dus als je ziet dat iemand gepest wordt, ga dan niet op een afstandje staan te kijken, of wat nog erger is een filmpje maken voor op YouTube of voor in de groepsapp. Neem het op voor diegene die gepest wordt en zeg tegen de pester dat jij dit NIET accepteert. Neem je verantwoordelijkheid!

Gehaktdag (aka Verantwoordingsdag)

Traditiegetrouw is de 3e woensdag van mei voor de Tweede Kamer Verantwoordingsdag; ook wel Gehaktdag of Bijltjesdag (de dag van de waarheid) genoemd. Wat gebeurt er op Gehaktdag? Namens het kabinet presenteert de minister van Financiën het Financieel Jaarverslag van het Rijk en de jaarverslagen van alle ministeries aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Vervolgens zal hij de Tweede Kamer toespreken. De minister kijkt terug op de economie en financiën van het afgelopen jaar. Ook worden de inkomsten en uitgaven van het begrotingsjaar en laat zien hoe de verschillende ministeries het geld in boekjaar 2020 hebben besteed. Het Kabinet geeft antwoord op de volgende vragen: hebben we bereikt wat we wilden bereiken, hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen en heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?

Na Gehaktdag het Verantwoordingsdebat

Na Verantwoordingsdag wordt in de Tweede Kamer het Verantwoordingsdebat gehouden. Dit debat gaat specifiek over de Verantwoordingsstukken die de Tweede Kamer heeft ontvangen. Bij het debat is naast de minister-president onder andere ook de minister van Financiën aanwezig. De jaarverslagen (Verantwoordingsstukken) worden behandeld als wetsvoorstellen. Als de wetsvoorstellen worden aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer dan is daarmee het begrotingsjaar afgesloten. Het verantwoordingsdebat zal op 9 juni plaatsvinden.

Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals

Vandaag wordt de Monitor Brede Welvaart & de Sustainable Development Goals aangeboden aan de Tweede Kamer. De monitor (rapport) is een hulpmiddel van het CBS om inzichtelijk te maken hoe de welvaart zich in Nederland ontwikkelt. Tijdens een zogenaamde openbare technische briefing wordt aan een delegatie van de Tweede Kamer een toelichting gegeven op de belangrijkste uitkomsten van het rapport en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Dan blijven er nog 3 dagen over op de “dagen van” kalender:

Deel dit bericht