afbeelding versterkt wereld fotografie dag

19 augustus – Wereld Fotografie Dag | Internationale dag van de Humanitaire hulp | Internationale Dag van de Orang-oetan | Pukkelpop

Wereld Fotografie Dag

Wereld Fotografie Dag is een jaarlijkse viering van de kunst, het ambacht, de wetenschap en de geschiedenis van fotografie. De datum voor Wereld Fotografie Dag is niet gekozen omdat in het verre verleden dat de datum was waarop de eerste foto het licht zag. Nee, op Wereld Fotografie Dag staan we stil bij bij het feit dat op 19 augustus 1839 de Franse regering een patent kocht van een fotografisch proces (daguerreotypie) dat in 1837 was uitgevonden door de Fransman Louis Daguerre. Echter, de eerste blijvende foto (1826) komt op naam van de Franse uitvinder Joseph Nicéphore Niépce.

De kracht van een fotografie

Sinds de 19e eeuw is fotografie een persoonlijke expressie medium geworden en sinds die tijd heeft fotografie een stormachtige groei doorgemaakt. Helemaal met het digitale tijdperk. Onze smartphones maken de mooiste foto’s, en bijkomend voordeel: je hebt hem/haar eigenlijk altijd bij je. Wat is de kracht van een foto?

Een foto heeft de mogelijkheid om een gebeurtenis vast te leggen, een moment in de tijd. Vandaar de uitdrukking: een foto meer zegt dan duizend woorden. Foto’s kunnen sneller een gevoel overbrengen dan, en soms zelfs effectiever zijn dan woorden. Een foto kan de kijker de wereld laten zien zoals de fotograaf die ziet.

Foto’s overstijgen zelfs het verstrijken van de tijd. Een foto van honderd jaar geleden wordt nu nog net zo gewaardeerd als een foto die morgen wordt gemaakt.

Internationale dag van de Humanitaire hulp

De meeste klimaatcampagnes zijn gericht op het vertragen van de klimaatverandering en het veiligstellen van onze planeet. Dit jaar wordt op Wereld Humanitaire Dag de gevolgen van de klimaatnoodsituatie voor de meest kwetsbare mensen ter wereld benadrukt. En wil men bereiken dat op de VN-conferentie over klimaatverandering (COP26) in november als agendapunt 1 staat: luisteren naar de kwetsbare mensen en inventariseren wat zij nodig hebben.

Aan ons wordt gevraagd om solidair te zijn met de meest kwetsbare mensen en dat kunnen we doen door de hashtags #TheHumanRace #WorldHumanitarianDay te gebruiken op je social mediakanalen.

Doe mee met #theHumanRace

Hoe doe je, uit solidariteit voor de kwetsbare mens, mee met #theHumanRace? Simpel. Ren, fiets, zwem, loop of doe iets anders 100 minuten tussen 16 augustus en 31 augustus. Dat hoeft niet aaneengesloten te zijn, je mag de minuten gedurende de daarvoor gekozen periode optellen. Waarom 100 minuten? Klaarblijkelijk is tien jaar geleden door wereldleiders een belofte gedaan om $100 miljard per jaar uit te trekken voor klimaatmitigatie en -adaptatie in ontwikkelingslanden. Tja, belofte maakt schuld zeg ik dan.

Wat is klimaatmitigatie?

Bij klimaatmitigatie gaat het om het voorkomen van klimaatverandering, bijvoorbeeld door minder uitstoot van broeikasgassen en meer energiezuinige diensten en producten. Bij klimaatadaptatie gaat het om aanpassingen aan klimaatverandering die nu al plaatsvinden.

Internationale Dag van de Orang-oetan

Het meest voor ons aansprekende slachtoffer van de palmolie-industrie is de orang-oetan. Door ontbossing en de aanleg van palmolieplantages verdwijnen in rap tempo gigantisch veel bomen, hierdoor wordt hun habitat steeds kleiner. Gevolg is dat hun aantal drastisch afneemt. De schuld ligt niet niet alleen bij ontbossing, de populaties staan vooral onder druk door de jacht. Op orang-oetans wordt gejaagd voor hun vlees of ze worden doodgeschoten als ze in contact komen met dorpsbewoners. Soms worden jonge dieren gevangen om als huisdier te worden verhandeld.

Om het tij te keren werd International Orangutan Day opgericht. Een dag die aandacht vraagt voor de bescherming van de orang-oetan en de regenwouden op Borneo en Sumatra.

Let op! Pukkelpop gaat door maar alleen op een andere manier.

Deel dit bericht