afbeelding ondersteunt wereld fotografie

19 augustus – Wereld Fotografie Dag | Dag van de Humanitaire Hulp | Dag van de Orang-oetang

Wereld Fotografie Dag

De datum voor Wereld Fotografie Dag is niet gekozen omdat in het verre verleden dat de datum was waarop de eerste foto het licht zag. Nee, op Wereld Fotografie Dag staan we stil bij bij het feit dat op 19 augustus 1839 de Franse regering een patent kocht van een fotografisch proces (daguerreotypie) dat in 1837 was uitgevonden door de Fransman Louis Daguerre. Echter, de eerste blijvende foto (1826) komt op naam van de Franse uitvinder Joseph Nicéphore Niépce.

De kracht van een foto

Sinds de 19e eeuw is fotografie een persoonlijke expressie medium geworden en sinds die tijd heeft fotografie een stormachtige groei doorgemaakt. Helemaal met het digitale tijdperk. Onze smartphones maken de mooiste foto’s, en bijkomend voordeel: je hebt hem/haar eigenlijk altijd bij je. Wat is de kracht van een foto?

Een foto heeft de mogelijkheid om een gebeurtenis vast te leggen, een moment in de tijd. Vandaar de uitdrukking: een foto meer zegt dan duizend woorden. Foto’s kunnen sneller een gevoel overbrengen dan, en soms zelfs effectiever zijn dan woorden. Een foto kan de kijker de wereld laten zien zoals de fotograaf die ziet.

Foto’s overstijgen zelfs het verstrijken van de tijd. Een foto van honderd jaar geleden wordt nu nog net zo gewaardeerd als een foto die morgen wordt gemaakt.

Internationale Dag van de Humanitaire Hulp

Misschien kan je de terroristische aanslag op het VN-hoofdkwartier in Bagdad in 2003 nog herinneren? Bij die bomaanslag op 19 augustus verloren 22 medewerkers van de VN hun leven. In 2008 heeft de Algemene Vergadering van de VN besloten om 19 augustus uit te roepen tot World Humanitarian Day.

Doel van de dag: herdenken van alle humanitaire medewerkers die hun leven hebben verloren tijdens het verlenen van noodhulp. En dat we alle hulpverleners eren die onbaatzuchtig en met gevaar voor eigen leven zich blijven inzetten om slachtoffers van natuurrampen of gewapende conflicten te helpen ongeacht waar ze zijn en zonder discriminatie op grond van nationaliteit, geaardheid, religie, geslacht, ras of andere factoren.

In 2019 waren er 277 incidenten waarbij in totaal 483 hulpverleners werden aangevallen. Resultaat: 125 doden, 234 gewonden en 124 ontvoerd.

De echte helden

De campagne van 2020 bestaat uit inspirerende persoonlijke verhalen van humanitaire hulpverleners die ondanks COVID-19, gewapende conflicten en andere risico’s zich inzetten om mensen te beschermen en te redden. Dit jaar was COVID-19 wereldwijd gezien de grootste uitdaging voor humanitaire operaties. Hoe ga je voedsel verstrekken aan kwetsbare mensen in nood, veilige ruimtes bieden aan vrouwen en meisjes die opgesloten zitten; baby’s ter wereld brengen; sprinkhanenplagen bestrijden en vluchtelingenkampen runnen tijdens de COVID-19-pandemie? Dat kunnen alleen echte helden.

Internationale Dag van de Orang-oetang

Het meest voor ons aansprekende slachtoffer van de palmolie-industrie is de orang-oetan. Door ontbossing en de aanleg van palmolieplantages verdwijnen in rap tempo gigantisch veel bomen, hierdoor wordt hun habitat steeds kleiner. Gevolg is dat hun aantal drastisch afneemt. De schuld ligt niet niet alleen bij ontbossing, de populaties staan vooral onder druk door de jacht. Op orang-oetans wordt gejaagd voor hun vlees of ze worden doodgeschoten als ze in contact komen met dorpsbewoners. Soms worden jonge dieren gevangen om als huisdier te worden verhandeld.

Om het tij te keren werd International Orangutan Day opgericht. Een dag die aandacht vraagt voor de bescherming van de orang-oetan en de regenwouden op Borneo en Sumatra.

Deel dit bericht