ter ondersteuning van Remitteren dag

16 juni – Remitteren Dag | Bloomsday | Dag van de Jeugd in Zuid-Afrika | Dag van het Afrikaanse Kind

Internationale Remitteren Dag

De eerste Internationale Remitteren Dag werd op 16 juni 2015 georganiseerd en had een Nederlands tintje. Onze Koningin Máxima was de beschermvrouwe van deze eerste editie. Op de (Engelstalige) website van de VN wordt deze dag International Day of Family Remittances ( IDFR) genoemd, dit wordt door de VN in het Nederlands vertaald als “internationale dag van de geldovermaking door migranten aan hun gezinsleden”.

Ik heb gekozen voor een andere titel van de dag: Remitteren Dag. Heb het woordenboek wel geraadpleegd en daarna de Etymologiebank en dan kom ik uit op het woord remitteren. Dat betekent geld overmaken in de betekenis van toezenden, kwijtschelden. Afkomstig van het Latijnse woord remittere (terugzenden, afstand doen van, schenken).*

*(bron: Nicoline van der Sijs, samensteller Etymologiebank)

Geldovermaken naar familie

De wens geld terug te sturen naar hun families is voor veel migranten een belangrijke reden om de vaak gevaarlijke tocht naar Europa te maken. De achterblijvers voor wie het geld bedoeld is zijn een zieke of werkloze vader of moeder, een vrouw, kinderen, broers of zussen. Zij gebruiken dat geld voor de kosten van het levensonderhoud en de vaste lasten, ziekenhuisrekeningen of schoolgeld.

De Wereldbank heeft berekend dat vorig jaar ongeveer 430 miljard dollar aan remittances naar ontwikkelingslanden is gegaan. Het gemiddelde percentage aan transactiekosten ligt wereldwijd op 8 procent van het totale bedrag, in Nederland gemiddeld 8,85 procent. In 2016 hebben meer dan tachtig geldtransactieoperators afgesproken de transactiekosten te gaan verlagen tot maximaal 3% in 2030. Zodat er uiteindelijk meer geld overblijft voor de families van de migranten.

Bloomsday

Vernoemd naar de hoofdpersoon uit de beroemde roman Ulysses van de Ierse schrijver James Joyce. Heel typisch is dat de oorsprong van deze dag niet in Ierland ligt maar in Frankrijk. In Parijs werd op 16 juni 1929 de eerste Bloomsday gehouden. In 1954 pas voor het eerst in Dublin.

Waarom op 16 juni? De roman Ulysses van de Ierse schrijver James Joyce gaat over het leven in Dublin. Ulysses vertelt het verhaal van reclameverkoper Leopold Bloom (Bloomsday) dat zich grotendeels afspeelt op 16 juni 1904. Hij doet dat op een grappige, ontroerende, erotische, filosofische wijze, precies zoals het echte leven is. Vooral dat erotische kon men in de jaren dertig niet echt waarderen en het boek is daarom ook jaren verbannen geweest in Amerika en Groot-Brittannië. Eveneens is het de dag dat James Joyce voor het eerst zijn geliefde Nora Barnacle ontmoette.

Dag van de Jeugd in Zuid-Afrika

In de strijd tegen afschaffing van Apartheid is 16 juni een belangrijke dag in Zuid-Afrika. Deze dag staat ook bekend als de “Opstand in Soweto” en wordt gezien als het keerpunt van de bevrijdingsstrijd in Zuid-Afrika.

Op 16 juni 1976 trokken duizenden zwarte middelbareschool scholieren uit Soweto de straat op om te protesteren tegen het besluit uit 1974. Dat besluit behelsde dat de taal waarin zij les kregen een 50/50 mix van Engels en Afrikaans moest zijn. Echter Engels werd en wordt beschouwd als “de taal van de onderdrukker”. Dat volgens de woorden van Desmond Tutu die toentertijd decaan op een school in Johannesburg was.

Het bloedbad

Wat begon als een vreedzame protestmars liep uit op een bloedbad. Om de protestmars een halt toe te roepen schoot de politie gericht op de scholieren. Één van de eerste studenten die dood werd geschoten was de 13-jaar-oude Hector Pieterson. Hij werd het symbool van de Soweto opstand. De schattingen over het exact aantal doden loopt uit één van 200 tot 600.

Internationale Dag van het Afrikaanse Kind

De Internationale Dag van het Afrikaanse Kind wordt sinds 1991 jaarlijks georganiseerd. Voor de eerste editie was de Organisatie van Afrikaanse Eenheid verantwoordelijk. Dag van het Afrikaanse Kind is een eerbetoon aan alle deelnemers van de Soweto opstand uit 1976. Tevens belicht deze dag de voortdurende behoefte aan verbetering van het onderwijs aan Afrikaanse kinderen.

Deel dit bericht