afbeelding versterkt wereld knokkelkoorts dag

15 juni – Wereld Knokkelkoorts Dag | Dag van de Schoonmaker | Europese Dag tegen Woninginbraken | Wereld Wind Dag | Werelddag voor de Bestrijding van Oudermishandeling (WEAAD) | Heilige Vitus (BE) | Dag van de Arbeidsmarkt | Dutch Technology Week

Wereld Knokkelkoorts Dag

Knokkelkoorts (dengue) is een ernstige, virale infectieziekte, voornamelijk verspreid door de Aedes-mug, die griepachtige symptomen veroorzaakt en die tot fatale complicaties kunnen leiden. Dan moet je denken aan ademnood, ernstige bloedingen en orgaanstoornissen. Veel mensen weten dat dengue een virale ziekte is die door muggen wordt verspreid. Het is echter minder bekend dat de incidentie en het risico op infectie de afgelopen jaren dramatisch zijn toegenomen. Knokkelkoorts is momenteel de snelst groeiende door muggen overgedragen ziekte op aarde die zuigelingen, kinderen en volwassenen treft. Bijgevolg loopt vandaag bijna de helft van de wereldbevolking het risico op infectie of overlijden, een statistiek die aanzienlijk zou kunnen worden verminderd met effectieve interventies.

Waarom de petitie steunen voor een Wereld Knokkelkoorts Dag?

Een door de Verenigde Naties geratificeerde Wereld Knokkelkoorts Dag zou de aandacht vestigen op de gevolgen van knokkelkoorts en zowel volksgezondheidsorganisaties als regeringen motiveren tot actie. Een speciale dag zou wereldwijd de aandacht trekken en laten zien dat gezamenlijke actie aanzienlijke voordelen kan opleveren bij het minimaliseren van de impact van dengue. Daaraan vastgekoppeld minder onnodige sterfgevallen als gevolg van dengue-infectie. Dengue-koorts heeft gewoon het potentieel om de gezondheid en de economische toekomst van bijna 3,5 miljard mensen over de hele wereld te beïnvloeden, waarbij vooral endemische regio’s zoals Latijns-Amerika, het Caribisch gebied, Afrika en Azië worden getroffen. En daarom is het een goed idee om de petitie voor Wereld Knokkelkoorts Dag te steunen en te ondertekenen.

Wat je vast nog niet wist is dat:

  • er 4 verschillende, maar nauw verwante serotypen zijn van het virus die dengue veroorzaken (DEN-1, DEN-2, DEN-3 en DEN-4)
  • de symptomen van dengue onder meer kunnen zijn: koorts, ernstige hoofdpijn, pijn achter de ogen, spier- en gewrichtspijn, verlies van eetlust, braken en een wijdverspreide rode uitslag
  • het herstel van een infectie zorgt voor levenslange immuniteit tegen dat specifieke serotype. Kruisimmuniteit voor de andere serotypen na herstel is echter slechts gedeeltelijk en tijdelijk
  • daaropvolgende infecties door andere serotypen verhogen het risico op het ontwikkelen van ernstige knokkelkoorts, wat een verhoogde vasculaire permeabiliteit veroorzaakt
  • ernstige dengue is een belangrijke oorzaak van ziekte en overlijden bij kinderen in sommige Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen

Een aantal jaren geleden hebben toonaangevende stakeholders hun inspanningen hernieuwd om de samenwerking op het gebied van denguepreventie en -bestrijding te vergroten. Ze erkennen de groeiende ziektelast, met name onder kinderen, en de sociale en economische impact van dengue-epidemieën, en zoeken dringend actie en aandacht via ondertekenaars van petities ter ondersteuning van een officiële Wereld Dengue-dag. Door vandaag, of op een ander tijdstip, je naam toe te voegen aan de Open Brief aan de Verenigde Naties, ondersteun je de oproep voor een Wereld Knokkelkoorts Dag. Doe je mee? Ga naar isntd.org en onder teken de brief.

Global Dengue VOICE

De Dengue-adviesgroep zet de missie van de Global Dengue VOICE voort, om de wereldwijde last van knokkelkoorts te verminderen, met een open brief waarin de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) wordt verzocht een officiële Wereld Dengue-dag aan te wijzen. Met elke nieuwe ondertekenaar van de petitie zal deze brief meer grip krijgen op degenen die zich kunnen inzetten voor een speciale dag, een van de top tien mondiale gezondheidsprioriteiten van de Wereldgezondheidsorganisatie aan de orde stellen en ervoor zorgen dat ambitieuze actieplannen en samenwerkingen worden bedacht om bij te dragen aan deze strijd tegen dengue .

Er prijken nog 6 dagen en een week op de “dagen van” kalender

Deel dit bericht