15 juni – Dag van de Schoonmaker | Dag tegen Ouderenmishandeling | Wereld Winddag

Dag van de Schoonmaker

De oorsprong van deze dag ligt in Los Angeles in Amerika. Op 15 juni 1990 werd gedemonstreerd voor betere arbeidsvoorwaarden voor de schoonmaakbranche. Sinds die tijd wordt jaarlijks deze demonstratie op 15 juni herdacht en wordt stilgestaan bij de arbeidsvoorwaarden en bij het werk van de schoonmaakmedewerkers.

Hoeveel schoonmaakbedrijven vandaag meedoen om hun schoonmaakmedewerkers in het zonnetje te zetten weet ik niet precies. Maar de Dag van de Schoonmaker wint duidelijk terrein in Nederland en dat is terecht want de schoonmakers zijn een belangrijk onderdeel van onze maatschappij.

“Bedankt, jij maakt het verschil!”

Ik zeg niet alleen tegen schoonmaakbedrijven maar tegen een ieder die profiteert van de werkzaamheden van de schoonmaker,: laat zien dat je de schoonmaker die bij jou op het werk rondloopt waardeert en grijp deze dag aan om hem of haar eens in de bloemetjes te zetten. Of zeg eens: “bedankt, jij maakt het verschil”.

Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling

Wist je dat (naar schatting) in Nederland één op de twintig ouderen boven de 65 jaar herhaaldelijk te maken heeft met fysiek geweld, chronisch verbale agressie of financiële uitbuiting? Vanwege het grote taboe dat rust op het onderwerp ouderenmishandeling is het moeilijk om over up-to-date cijfers te beschikken. Volgens schattingen van 20 jaar geleden zijn ongeveer 200.000 65-plussers per jaar slachtoffer van mishandeling.

De meest recente cijfers dateren uit 2014, Movisie verzamelde toen ruim 2.400 geregistreerde gevallen van ouderenmishandeling. Dat is gemiddeld genomen iets meer dan 1% van het geschatte aantal van twintig jaar geleden. Uit die geregistreerde gevallen blijkt dat vrouwen (74%) vaker slachtoffer van ouderenmishandeling zijn dan mannen (26%).

Waar moet je aan denken als het gaat om ouderenmishandeling:

  • lichamelijke mishandeling
  • psychische mishandeling
  • verwaarlozing
  • financiële uitbuiting
  • seksueel misbruik
  • schending van rechten

Het is echter een misverstand om te denken dat alleen gezinsleden of familieleden de plegers zijn, zelfs beroepskrachten zoals hulpverleners mishandelen ouderen. Het hoeft niet altijd moedwillig te gebeuren; oorzaken kunnen ook onmacht, overbelasting of onkunde zijn.

Om de aanpak van ouderenmishandeling te verbeteren zal er sowieso meer zicht moeten komen op het aantal slachtoffers en wat de risicogroepen zijn (leeftijd, herkomst, ziektebeelden).

Veilig Thuis

Veilig Thuis is sinds 1 januari 2015 het meld- en adviespunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Wil je advies of hulp dan kun je Veilig Thuis bereiken op het telefoonnummer 0800-2000. Dat is een gratis nummer en is 24/7 te bereiken!

Wereld Winddag

Winddag is een dag die in het teken staat van windenergie en wordt georganiseerd door het European Wind Energy Association en het Global Wind Energy Council. Windenergie heeft voordelen ten opzichte van andere vormen van energieopwekking maar ook nadelen.

Veel mensen vinden dat windturbines horizonvervuiling veroorzaken en op veel plekken is dat zeer zeker het geval. Maar er is een geweldig vrijwel geruisloos alternatief ontwikkelt door een team van Franse ingenieurs naar een idee van Jérôme Michaud-Larivière, namelijk de “Wind Tree”. Alle technologie is onzichtbaar omdat het verwerkt is in de stammen en takken van de “boom”. Ideaal!

Ben jij betrokken bij de realisatie van windprojecten in Nederland? Sla de Winddagen in Rotterdam niet over! 
 

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.