15 juni – De Dag van de Schoonmaker | Open Tuinen Dagen Amsterdam | Wereld Winddag | Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling

De Dag van de Schoonmaker

Op de derde editie van De Dag van de Schoonmaker wil men bereiken dat 100.000 schoonmakers in het zonnetje worden gezet. Moet kunnen aangezien er een stijgende trend is te zien qua belangstelling van de schoonmaakbranche voor De Dag van de Schoonmaker. Wil jij laten zien dat je de schoonmaker die bij jou op het werk (of thuis) rondloopt waardeert, grijp deze dag dan aan om hem of haar eens in de bloemetjes te zetten. Of zeg eens: “bedankt, jij maakt het verschil”.

Open Tuinen Dagen Amsterdam

Tuinliefhebbers kunnen in de Amsterdamse binnenstad drie dagen lang hun hart ophalen tijdens de Open Tuinen Dagen. Op 15, 16 en 17 juni kun je namelijk het “verborgen groen” van de Amsterdamse binnenstad bewonderen. Van 10 tot 17 uur worden tientallen tuinen van particulieren en instellingen opengesteld. Wil je weten wie aan Open Tuinen Dagen meedoen? Die staan in het entreebewijs genoemd.

Wereld Winddag

Winddag (Global Wind Day) is in het leven geroepen om de overheid en het bedrijfsleven te bewegen meer werk te maken van windenergie (in energietransitie) en positieve betrokkenheid bij het publiek te vergroten. Deze dag wordt georganiseerd door WindEurope (de Europese Windenergie Associatie) en het Global Wind Energy Council. Wereldwijd worden tal van activiteiten rond windenergie georganiseerd.

Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling

Minister Hugo de Jonge vindt dat een té groot aantal ouderen in het peiljaar 2016 te maken heeft gehad met één of meerdere vormen van ouderenmishandeling. Gemiddeld vier procent van de in Nederland wonende 65+ plussers heeft in 2016 te maken gehad met psychisch geweld in de thuissituatie. Ze zijn beledigd, getreiterd, gekleineerd of uitgescholden. Dat blijkt tenminste uit de nieuwe cijfers van de gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM. In de GDD regio’s Zuid-Limburg en Kennemerland zijn de percentages het hoogst, respectievelijk 5,9% en 5,3%. GDD regio Hart voor Brabant was met 2.9% het laagst.

Waar moet je aan denken als het gaat om ouderenmishandeling:

  • lichamelijke mishandeling
  • psychische mishandeling
  • verwaarlozing
  • financiële uitbuiting
  • seksueel misbruik
  • schending van rechten

Het is echter een misverstand om te denken dat alleen (ex-)gezinsleden of familieleden de plegers zijn, zelfs beroepskrachten zoals hulpverleners mishandelen ouderen. Het hoeft niet altijd moedwillig te gebeuren; oorzaken kunnen ook onmacht, overbelasting of onkunde zijn.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is sinds 1 januari 2015 het meld- en adviespunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Wil je advies of hulp dan kun je Veilig Thuis bereiken op het telefoonnummer 0800-2000. Dat is een gratis nummer en is 24/7 te bereiken!

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.