afbeelding versterkt dag van de planetariums

13 maart – Internationale Dag van de Planetariums | Wereld Rotaract Dag

Internationale Dag van de Planetariums

De Italiaanse Vereniging van Planetaria organiseerde in 1991 voor het eerst de Dag van de Planetaria in Italië. De International Planetarium Society (IPS) vond deze dag een mooi Italiaans initiatief. Zo mooi dat zij besloten deze dag te omarmen en in 1995 om te dopen tot Internationale Dag van de Planetaria. Wanneer het Internationale Dag van de Planetariums is geworden weet ik niet maar ach, dat zijn details toch? De Italianen vierden Dag van de Planetaria op de zondag voor de lente-equinox. Ik schat dat nadat de dag internationaal ging ook de datum naar de tweede zondag van maart werd verplaatst. Puur en alleen omdat het voor planetariums makkelijker is om een evenement te plannen. Planetariums die op zondagen gesloten zijn verschuiven het evenement naar de zaterdag.

In Nederland staan 16 planetaria, en 8 in België. Het doel van IDP is om volgend jaar nog meer bezoekers te verwelkomen. Ze proberen dat te bereiken door zoveel mogelijk mensen te informeren dat er planetaria bestaan. Een hulpmiddel is natuurlijk de Internationale Dag van Planetaria. Leren over de sterren, het verkennen van de sterrenhemel en astronomie is een hobby die je je levenslang kan beoefenen.

Waarom zijn planetaria belangrijk?

In een wereld vol van lichtvervuiling zijn veel mensen het contact met de sterren kwijtgeraakt. Een paar zijn nog te zien boven grote steden, en zelfs in sommige landelijke gebieden verbergt lichtvervuiling de sterren van de Melkweg. Planetaria zijn ontwikkeld om de sterren te vangen en ze naar de aarde te brengen, zodat iedereen ervan kan genieten en erover kan leren.

Doelen van de Internationale Dag van de Planetariums:

  • publiek informeren over planetaria → wat ze zijn en waarom ze bestaan
  • om het publiek voor te lichten over het probleem van lichtvervuiling
  • bevorderen van internationale uitwisselingen en samenwerkingen tussen planetaria van verschillende landen
  • om het belangrijke werk van de International Planetarium Society onder de aandacht te brengen

Het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium

Hoe komt iemand er toe om op zijn zolderkamer een driedimensionaal planetarium in elkaar te knutselen? Dat is nu al bijzonder, laat staan in de 18e eeuw. Eise Eisinga was één van die mensen in de 18e eeuw die niet alles wat een dominee vertelde klakkeloos aan nam. Zeker niet als het om het zonnestelsel ging. Hij wist wel beter.

Eisinga was als kind al bijzonder geïnteresseerd in het zonnestelsel en de planeten. Dus toen de Friese dominee Eelko Alta in 1774 de kerkgangers vertelde dat de wereld binnen enkele maanden zou vergaan omdat een aantal planeten met de maan in botsing zouden komen was voor de amateurastronoom Eisinga de maat vol. Om een lang verhaal kort te houden, om mensen te laten zien dat de dominee kletskoek verkocht heeft hij het zonnestelsel op schaal nagebouwd. Hij is 7 jaar met dit klusje bezig geweest. En het werkt nu nog steeds, nauwkeurig en accuraat! De Planetariumkamer en het raderwerk vormen het oudste planetarium ter wereld dat nog werkt.

Wereld Rotaract Dag

Wellicht heb je wel eens van de Rotary gehoord? Dat is een wereldwijde vriendschapsorganisatie die zich inzet voor de medemens en dat doet zonder onderscheid te maken van ras, geloof of politieke overtuiging. Ze noemen zichzelf ook wel een serviceclub waar leden Rotarians heten en die allen één ding gemeen hebben en dat is hun levenshouding die gericht is op dienen, oftewel je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij.

Het is niet een clubje waar je zomaar lid van kan worden, voor het lidmaatschap van de Rotaryclub word je namelijk uitgenodigd. Je mag wel schriftelijk je belangstelling voor een lidmaatschap kenbaar maken. En dan? Afwachten!

Maar wat is Rotaract?

Rotaract staat voor “Rotary in Action” en is bedoeld voor jongeren, studerend of werkend, in de leeftijd van 18 tot 30 jaar die zich willen inzetten voor mensen die het minder getroffen hebben in de samenleving en die hiermee tegelijkertijd levenservaring willen opdoen. In 2011 werd de eerste jeugdafdeling (Interact) van de Rotary in Nederland opgericht en is bestemd voor middelbare scholieren van 14 tot en met 18 jaar.

Rotary International

De Rotaryclubs in Nederland maken deel uit van het netwerk van Rotary International (RI). Wereldwijd heeft Rotary 530 Rotary districten in 165 landen. Er zijn bijna 34.000 clubs met ruim 1,2 miljoen leden. Nederland is verdeeld in 7 districten, elk geleid door een gouverneur. Rotary telt in Nederland ongeveer 500 clubs en bijna 20.000 leden.

Deel dit bericht