11 december – 3e zondag van de Advent | Internationale Dag van de Bergen | Wereld Koorzangdag| Wereldlichtjesdag

3e zondag van de Advent

Vandaag is de derde zondag van de Advent, deze zondag wordt Gaudete genoemd. De term “Gaudete” is ontleend aan een vers uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen, hij roept daarin de gemeenschap op tot vreugde: Gaudete in Domino semper. Iterum dico: Gaudete! In het Nederlands: Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u!

Op de 3e zondag van de Advent is roze de liturgische kleur, zelfs de kaars in de kerstkrans is dan roze.

Internationale Dag van de Bergen

Ieder jaar eren wij op 11 december de meest magische plekken op aarde: de bergen! Deze dag is in 2003 door de Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) in het leven geroepen en biedt de uitgelezen gelegenheid om de diversiteit en de rijkdom van de bergculturen te omarmen.
De Internationale Dag van de Bergen zet zich eveneens in om de rechten van inheemse bergvolkeren te erkennen en hun traditionele manier van leven te waarborgen.

Het thema van dit jaar

“Bergculturen: vieren van de diversiteit en het versterken van de identiteit.” Traditionele erfgoed, -cultuur en -spiritualiteit zijn onlosmakelijk verbonden met de vaak traditionele manier van leven en levensonderhoud.
Veel berggebieden herbergen oude inheemse gemeenschappen die kostbare (medische)kennis, tradities en talen bezitten én onderhouden. Het zou toch zonde zijn als ook dat verdwijnt.

Wereld Koorzangdag

Tijdens de Algemene Vergadering van IFCM in Helsinki in 1990 werd na een voorstel van de dirigent en componist Alberto Grau de World Choral Day opgericht. Een dag gewijd aan de positieve krachten die aan koorzang kleven, want waar je samen zingt kun je niet vechten!

Wereld Korendag leeft niet echt in Nederland. Jammer, want net zoals samen muziek maken is samen zingen een belangrijke verbindende factor voor solidariteit, vrede en begrip in de maatschappij. Voor het derde opvolgend jaar is het thema “integratie”.

Wat wordt nu eigenlijk precies bedoelt met integratie? Integratie gaat voornamelijk om de opname van personen of bepaalde bevolkingsgroepen in de maatschappij. Een belangrijk kenmerk van integratie is dat de opname van personen of bevolkingsgroepen van beide kanten komt.

Wereldlichtjesdag

De tweede zondag in december is gereserveerd voor Wereldlichtjesdag. Op deze dag steken overal ter wereld mensen om 19.00 uur (lokale tijd) kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Het maakt daarbij niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het al geleden is. Je kind blijft immers je kind! Voor altijd in je hart en gedachten! De wereld wordt zo even letterlijk wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.

Een kind blijft een kind, waar ook ter wereld

Als ik dit lees over Wereldlichtjesdag dan gaan mijn gedachten uit naar alle kinderen over de hele wereld. Kinderen die op dit moment slachtoffer worden van armoede, gebrek aan schoon water, te weinig voedsel, gebrek aan sanitaire voorzieningen en slechte hygiëne, ziekte en oorlogen. Hoeveel onnodige slachtoffertjes komen er vandaag bij?

Wereldlichtjesdag in Nederland

Door heel Nederland worden vandaag herdenkingsbijeenkomsten gehouden. Deze bijeenkomsten vinden in kerken, uitvaartondernemingen en crematoria plaats. Je kunt ook naar het Natuurpark Berg en Bos. Wil je weten waar vandaag een herdenkingsbijeenkomst is, klik hier voor de locaties.

Steek vanavond om 19.00 een kaarsje aan ter nagedachtenis aan alle overleden kinderen.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.