afbeelding versterkt wereld techno dag

9 december – Wereld Techno Dag | Internationale dag tegen Corruptie | Internationale Herdenkingsdag voor Slachtoffers van Genocide | Stoffendag

Wereld Techno Dag

Er wordt geschreven dat Wereld Techno Dag voor het eerst in 2003 is gevierd. De datum 9 december (1962) is gekozen omdat het de geboortedatum is van Juan Atkins. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de muziekstroom techno. Dankzij onder meer Kraftwerk, Depeche Mode en The Human League kwam hij in contact met elektronische muziek. Samen met Kevin Saunderson en Derrick May maakte hij naam als producent van een nieuwe muziekstijl die hij techno noemde.

Hoe vier je Techno Dag

Techno Dag is de dag waarop technomuziek in de spotlights staat. Welicht kun je eens wat techno nummers met een open mind beluisteren. Kan zomaar zijn dat je het leuk vindt.

Internationale dag tegen Corruptie

Om de risico’s van wanbeheer en corruptie tijdens een pandemie te verkleinen is het noodzakelijk om vervolgende instanties die corruptie en omkoping bestrijden er bij te betrekken. Zij kunnen bijvoorbeeld toezicht houden op het verstrekken van noodhulppakketten en zorgen dat overheidsopdrachten open en transparante zijn.

RECOVER with INTEGRITY

Het thema van Internationale dag tegen Corruptie 2020 benadrukt dat alleen door het nemen van effectieve corruptie bestrijdende maatregelen een integer inclusief herstel van de covid-19-pandemie mogelijk is. Wereldwijd pompen landen miljarden in de economie, steunfondsen en gezondheidszorg. Het corruptiemonster ligt hier op de loer. Daar moet men op bedacht zijn. Want corruptie gedijt goed in tijden van crisis en deze covid-19-pandemie is daarop geen uitzondering.

Daarnaast moeten landen ook zorgen voor ondersteuning en bescherming van klokkenluiders en journalisten die corruptie tijdens de pandemie aan het licht brengen.

Internationale Herdenkingsdag voor Slachtoffers van Genocide

Als antwoord op de wreedheden die waren begaan tijdens de Tweede Wereldoorlog werd op 9 december 1948 het Genocideverdrag aangenomen. Het verdrag stelt als één van de eerste VN-verdragen humanitaire problemen aan de orde. In september 2015 heeft de Algemene Vergadering van de VN daarom de datum 9 december uitgekozen voor International Day of Commemoration and Dignity of the Victims of the Crime of Genocide and of the Prevention of this Crime. Het doel van deze dag is om het bewustzijn over het Genocideverdrag en haar rol in de bestrijding en voorkoming van genocide ervan te verhogen. Maar bovenal om de slachtoffers van genocides te herdenken en te eren.

Het Genocideverdrag

In het Genocideverdrag wordt genocide als volgt gedefinieerd; het zijn handelingen, gepleegd met de bedoeling om een nationale, etnische, godsdienstige groep, dan wel een groep, behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen.

Algemeen Internationaal Gewoonterecht

Het verdrag is door 149 staten geratificeerd (januari 2018). Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) heeft herhaaldelijk verklaard dat het Verdrag principes omvat die deel uitmaken van het algemeen internationaal gewoonterecht. Dit betekent dat, ongeacht of staten het Genocideverdrag hebben geratificeerd, zij allemaal wettelijk gebonden zijn aan het beginsel dat genocide een misdaad is die volgens het internationaal recht verboden is. Het Internationaal Gerechtshof heeft ook verklaard dat het verbod op genocide een dwingende norm is van het internationaal recht (of ius cogens) en dat er bijgevolg geen afwijking van is toegestaan.

Deze dag heeft een aangepast programma vanwege covid-19

Deel dit bericht