8 december – Paarse Vrijdag | Bodhi-dag | Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Paarse Vrijdag

Op Paarse Vrijdag laten leerlingen en docenten op hun school zien dat ze tegen homofobie zijn: dat iedereen recht heeft op een veilige sfeer op school, of je nu homo, hetero, lesbo, bi, transgender of in dubio bent. Uit onderzoek is gebleken dat het op de helft van de scholen niet veilig genoeg is om “uit de kast” te komen. Het meest verontrustende vind ik dat het aantal zelfmoorden onder homoseksuele jongeren vijf keer hoger ligt dan bij hetero’s. Lieve mensen, besef dat we allemaal gelijk zijn maar dat sommige van ons een andere weg kiezen dan de meest gekozen (hetereo)weg. Ben je daarom minder? ABSOLUUT NIET! Draag daarom op Paarse Vrijdag iets paars; dan laat je zien dat je oké bent met ieder seksuele identiteit, genderidentiteit of seksuele geaardheid.

Bodhi-dag

De verlichting van Boeddha, ook wel Bodhi-dag genoemd, is een jaarlijks terugkerend feest van de Mahayana-boeddhisten maar deze dag wordt niet zo algemeen gevierd als feesten waarbij de geboorte van Boeddha centraal staat. De Mahayana-boeddhisten herdenken vandaag dat Boeddha onder een ficus religiosa (Bodhiboom) het ware inzicht, de verlichting, kreeg.

Hoe vier je Bodhi-dag?

  • het zingen van Sutras (boeddhistische teksten)
  • het doen van vriendelijke handelingen naar andere mensen en dieren
  • het bestuderen van de Dhamma
  • extra mediteren

Onbevlekte Ontvangenis van Maria?

Elk jaar op 8 december viert de Katholieke Kerk het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria. Veel niet-katholieke denken dat het betekent dat Maria maagd was toen ze beviel van ‪Jezus‬. Maar de onbevlekte ontvangenis slaat op Maria’s eigen geboorte, niet op de maagdelijkheid van Maria en het slaat op de bijzondere status van Maria.

Onbaatzuchtig of puur eigenbelang?

Maria werd in de moederschoot (“ontvangenis”) met een onbevlekte ziel ontvangen vanwege haar latere uitverkiezing als de moeder van Jezus Christus. De Zoon van God moest toch wel een moeder hebben die vrij van zonde was, inclusief vrij van erfzonde. Jezus moest zonder zonde ter wereld komen, daarom kon Maria niet behept zijn met welke zonde dan ook. Je kunt daarom gerust concluderen dat zij preventief verlost was van welke zonde dan ook. Niet door eigen verdienste maar uit pure genade van God of was het een stukje eigenbelang van God?

The Passion of the Christ

Deze film, The Passion of the Christ, verscheen in 2004 en werd gefinancierd en geregisseerd door de Amerikaan-Australiër Mel Gibson. Via hem kom ik terecht bij de Zalige Anna Catharina Emmerick, geboren in 1774 en gestorven op 9 februari 1824. Haar helderziende uitspraken en haar visioenen over Maria en Jezus Christus werden opgeschreven door de schrijver Clemens Brentano. Het controversiële boek “Das bittere Leiden unseres Herrn und Heiland Jesu Christi”, waarin haar openbaringen staan, inspireerde Mel Gibson bij het maken van zijn film “The Passion of the Christ”.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.