8 december – Onbevlekte Ontvangenis van Maria | Bodhi-dag | Doe-alsof-je-een-tijdreiziger-bent-Dag

Onbevlekte Ontvangenis van Maria?

Elk jaar op 8 december viert de Katholieke Kerk het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maagd Maria. Veel niet-katholieke denken dat het betekent dat Maria maagd was toen ‪Jezus‬ geboren werd. Maar de onbevlekte ontvangenis slaat op Maria’s eigen geboorte, niet op de maagdelijkheid van Maria en het slaat op de bijzondere status van Maria.

Onbaatzuchtig of uit eigenbelang?

Maria werd in de moederschoot (“ontvangenis”) met een onbevlekte ziel ontvangen vanwege haar latere uitverkiezing als de moeder van Jezus Christus. De Zoon van God moest toch wel een moeder hebben die vrij van zonde was, inclusief vrij van erfzonde. Jezus moest zonder zonde ter wereld komen daarom kon Maria niet behept zijn met welke zonde dan ook. Je kunt daarom gerust concluderen dat zij preventief verlost was van welke zonde dan ook, niet door eigen verdienste maar uit pure genade van God. Of was het een stukje eigenbelang van God?

The Passion of the Christ

Deze film, The Passion of the Christ, verscheen in 2004 en werd gefinancierd en geregisseerd door de Amerikaan-Australiër Mel Gibson. Via hem kom ik terecht bij de Zalige Anna Catharina Emmerick, geboren in 1774 en gestorven op 9 februari 1824.

Haar helderziende uitspraken en haar visioenen over Maria en Jezus Christus werden opgeschreven door de schrijver Clemens Brentano. Het controversiële boek “Das bittere Leiden unseres Herrn und Heiland Jesu Christi”, waarin haar openbaringen staan, inspireerde Mel Gibson bij het maken van zijn film “The Passion of the Christ”.

Bodhi-dag

De verlichting van Boeddha, ook wel Bodhi-dag genoemd, is een jaarlijks terugkerend feest van de Mahayana-boeddhisten maar deze dag wordt niet zo algemeen gevierd als feesten waarbij de geboorte van Boeddha centraal staat. De Mahayana-boeddhisten herdenken vandaag dat Boeddha onder een ficus religiosa (bodhiboom) het ware inzicht, de verlichting, kreeg.

Hoe vier je Bodhi-dag?

  • het zingen van sutras (boeddhistische teksten)
  • het doen van vriendelijke handelingen naar andere mensen en dieren
  • het bestuderen van de Dhamma
  • extra mediteren

Doe-alsof-je-een-tijdreiziger-bent-Dag

Het is vandaag Pretend To Be A Time Traveller Day, een dag met zo’n naam kan maar uit één land komen, de Joe Naait Um Steeds of America! Het idee er achter is om vandaag je te verkleden als een tijdreiziger die uit de toekomst komt óf uit het verleden. De kunst is om de hele dag in deze rol te blijven. Het leuke hieraan is dat je dan net doet als of je oprecht verbaasd bent over bepaalde uitvindingen en deze absoluut niet begrijpt, zo’n beetje à la Catweazle.

Voor degene die niet weten wie Catweazle was: hij was een excentrieke, niet bekwame, stinkende tovenaar uit de 11de-eeuw die door een mislukte toverspreuk in de tweede helft van de jaren zestig in Engeland belandt.
Wat keek ik graag naar deze Engelse kinderserie ( 1970-1971 ).

Salmay Dalmay Adonay

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.