afbeelding ondersteunt dag tegen eenzaamheid

7 oktober – Dag tegen de Eenzaamheid bij Jongeren | Nationale Snipperdag | Werelddag voor Fatsoenlijk Werk | Internationale dag van de BorstkankerMAN | Week van de Fairtrade (BE)

Dag tegen de Eenzaamheid bij Jongeren

Dag tegen de Eenzaamheid bij Jongeren wordt georganiseerd door het Nederlands Jeugdinstituut, Sociaal Werk Nederland, Movisie, Stichting Argan en Stichting Join us. Het Actieprogramma ‘Eén tegen Eenzaamheid’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn hier ook bij betrokken. Het is goed dat het onderwerp eenzaamheid bij jongeren aandacht krijgt. Vaak wordt er niet aan gedacht dat jongeren net zoals ouderen eenzaam kunnen zijn. Dat was al zo het geval in de pre-coronatijd. Nu al helemaal. Eenzaamheid ligt op de loer. En eenzaamheid kan leiden tot depressies, angst, minder zelfvertrouwen, slecht slapen, overmatig drank- en drugsgebruik, zelfs hart- en vaatziekten. De helft van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar voelt zich eenzamer door de coronacrisis en maar liefst 8% van de jongeren ervaart zelfs chronische eenzaamheid.

Webinar: Jong & Eenzaam

Het webinar van vandaag geeft informatie over eenzaamheid, Dr. Gerine Lodder geeft een presentatie en twee jongeren delen hun persoonlijke ervaring met eenzaamheid. Ook komt ter sprake hoe organisaties eenzaamheid bij jongeren kunnen aanpakken. Aan deelnemers wordt gevraagd om mee te denken over oplossingen hoe eenzaamheid onder jongeren kan worden aangepakt.

Internationale dag van de BorstkankerMAN

Borstkanker komt niet alleen bij vrouwen voor, ook mannen kunnen het krijgen. Omdat het niet zo veel voorkomt heeft de Vlaamse stichting BorstkankerMAN de Internationale dag van de BorstkankerMAN opgericht. De cijfers die ik heb teruggevonden zijn dat er in België iets meer dan 100 mannen borstkanker krijgen. In Nederland werd vorig jaar de diagnose borstkanker bij 132 Nederlandse mannen gesteld.

Je kan gerust zeggen dat wat voor vrouwen met hartklachten geldt, geldt voor mannen met borstkanker. Omdat het zo weinig voorkomt zijn huisartsen er niet vaak op bedacht en vindt de farmaceutische industrie het niet winstgevend genoeg om speciale medicijnen voor mannen met borstkanker te ontwikkelen. Laat staan dat er gedegen wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan.

Mannen hebben toch geen borsten?

Het antwoord daarop is JAZEKER, ook mannen hebben borsten. Qua formaat te vergelijken met meisjes van voor de puberteit. De borsten bestaan bij mannen voornamelijk uit klierweefsel en melkkanalen. Hoe kan een man constateren dat hij borstkanker heeft? Er zit dan een knobbeltje onder of in de buurt van de tepel, de tepel lekt of de borst/tepel ziet er anders uit of voelt anders aan. Zelfonderzoek loont, net zoals bij vrouwen. Hoe eerder de diagnose gesteld wordt, hoe beter. Ben je op zoek naar meer informatie over mannen met borstkanker dan kan ik je website mannenmetborstkanker.nl en borstkankerman.be aanbevelen.

Deze dagen en week staan ook vermeld op de kalender:

Deel dit bericht