afbeelding versterkt zonder mobiele

6 februari – Werelddagen zonder Mobiele Telefoon | Internationale Frozen Yogurt Dag | Zero Tolerantie Dag voor Vrouwelijke Genitale Verminking | Debutantenbal | Harmonicadag | Dag van de Academies

Werelddagen zonder Mobiele Telefoon

In het jaar 2001,en wel op 6 februari, lanceert de Franse schrijver Phil Marso de allereerste Werelddagen zonder Mobiele Telefoon en Smartphone. Leuk weetje: dat is op de feestdag van Sint-Vedastus (aka Saint Gaston). Doel van deze dagen (6 t/m 8 februari) is een discussie rondom communicatie-instrumenten opgang brengen. Discussie over hoe telefoons onze samenleving op zijn kop hebben gezet als het gaat over intermenselijke relaties. Daarom daagt hij je vandaag uit om vandaag de hele dag geen mobiele telefoon of ander technologische hulpmiddel te gebruiken. Pas als je een dag zonder deze doorbrengt realiseer je pas welke prominenten rol deze apparaten in ons leven innemen.

Kunnen we anno 2021 zonder mobiele telefoon leven?

Met editie 2021 vraagt ​​Phil Marso niet om je mobiele telefoon 3 dagen uit te zetten. Tijdens een gezondheidscrisis zoals de  COVID-19-pandemie waarin we nu zitten zou dit onverantwoord zijn. Dit jaar richt ​​Phil Marso zich op de gebruiker en diens op de loer liggende verslaving voor de telefoon. Verveling tijdens de lockdown nodigt uit tot meer en langer smartphone gebruik. Daarom wil de initiator een reflectiedebat op gang brengen rond dit communicatiemiddel.

Apps: geprogrammeerde (menselijke) autonomie?

Het thema van deze 21ste editie is de overconsumptie van applicaties. Door apps op onze eigen smartphone te downloaden, om ons dagelijks leven gemakkelijker te maken, verliezen we dan uiteindelijk niet onze autonomie? Interessant thema. Je kunt jezelf de vraag stellen: hoe afhankelijk ben ik van de apps op mijn telefoon? Je afspraken staan er op, je telefoonboek, je foto’s, je routekaart, eigenlijk je hele leven zit in apps. Zou jij een netwerkstoring van 12 uur overleven? Heb jij papieren alternatieven klaarliggen in het geval van een landelijke stroomuitval door bijvoorbeeld ijzelvorming? Toch wel een dingetje om over na te denken. Zeker als je weet wat er qua weer deze dagen op ons af komt.

Weet jij wat Adikphonia betekent?

Adikphonia is een woord dat bedacht werd Phil Marso. Ter vervanging van het woord nomofobie; dat staat voor de angst om geen toegang te hebben tot een mobiele telefoon. Maar wat betekent adikphonia? De definitie is: Verslavende ziekte door de technologische vooruitgang; met name mobiele telefoons en nieuwe generaties smartphones. De verslaafde leeft 24 uur per dag in angst om van de digitale wereld afgesneden te worden. De oorzaak kan materieel zijn (kan het object niet meer raken) of is te wijten aan een technisch defect. Symptomen: nervositeit, tijdelijke of zelfs permanente angststoornissen. De acute fase van de ziekte wordt bereikt wanneer de verslaafde zich helemaal terugtrekt in een virtuele wereld waar de afwezigheid van menselijk contact hem overweldigt.

Internationale Frozen Yogurt Dag

In 1993 riep TCBY juni uit tot National Frozen Yogurt Month, de eerste week van juni als National Frozen Yogurt Week en de eerste zondag (“Sundae”) van juni tot National Frozen Yogurt Day. Maar daar blijft het niet bij. In de VS wordt namelijk tweemaal per jaar een National Frozen Yogurt Day gevierd. Wie van de 2 dagen zich nu de officiële NFYD mag noemen daar was in het verleden wat onenigheid over. Maar 6 februari is toch wel de datum waarover de meesten het over eens lijken te zijn dat dát de Internationale (Nationale) Frozen Yogurt Dag is.

Zero Tolerantie Dag voor Vrouwelijke Genitale Verminking

In 2012 riep de Algemene Vergadering van de VN 6 februari uit tot Internationale Zero Tolerantie Dag voor Vrouwelijke Genitale Verminking. Wat zegt het Nederlands strafrecht over vrouwelijke genitale verminking? VGV is in het wetboek van strafrecht opgenomen als een bijzondere vorm van kindermishandeling met een maximumstraf van 12 jaar gevangenisstraf (ouder en uitvoerder zijn strafbaar). Vanaf juli 2009 is de verjaringstermijn verlengd; tot aan haar 38ste levensjaar kan een vrouw aangifte doen van haar besnijdenis. Vanaf maart 2013 is een VGV op een meisje met de Nederlandse nationaliteit (of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland) dat in het buitenland is gepleegd strafbaar in Nederland. Dit geldt ook als de dader een buitenlandse nationaliteit heeft en/of niet in Nederland woonachtig is.

Wat zeggen de cijfers?

Volgens de cijfers van Pharos wonen op 1 januari 2018 bijna 95.000 meisjes en vrouwen in Nederland. Naar schatting zijn daarvan ongeveer 41.000 vrouwen besneden. Van het totaal aantal vrouwen zijn 38.000 meisjes in de leeftijdsgroep van 0 tot 19 jaar; 4.200 van deze groep lopen naar schatting het risico om besneden te worden in de komende 20 jaar. De leeftijd waarop meisjes het meeste gevaar lopen is van 4 tot 12 jaar. Weet je dat in sommige culturen meisjes al enkele dagen na de geboorte worden besneden?

Buiten het feit dat deze verminkingen ernstige bloedingen veroorzaken en andere gezondheidsproblemen zoals cysten, infecties, onvruchtbaarheid en psychische problemen, geeft het eveneens complicaties bij de bevalling en een verhoogd risico bij sterfte onder pasgeborenen.

Onderstaande dagen hebben een andere invulling gekregen:

Deel dit bericht