6 februari – Internationale dag van nultolerantie tegen Vrouwelijke Genitale Verminking

Wat verstaat men onder Vrouwelijke Genitale Verminking?

Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) omvat alle procedures die gepaard gaan met het beschadigen of verwonden van de vrouwelijke geslachtsorganen om niet-medische redenen. Het wordt internationaal erkend als een schending van de rechten van meisjes en vrouwen.

Vrouwelijke Genitale Verminking is onverdeeld in vier categorieën:

  • Clitoridectomie: gedeeltelijke of totale verwijdering van de clitoris en, in zeer zeldzame gevallen, alleen de voorhuid (de huidplooi rondom de clitoris).
  • Excisie: clitoris en kleine schaamlippen worden verwijderd. Soms worden de grote schaamlippen ook verwijderd. Deze besnijdenis gebeurt in 85% van de gevallen.
  • Infibulatie: om geslachtsgemeenschap te voorkomen wordt de vaginale opening vernauwd door de kleine en grote schaamlippen volledig te verwijderen en de overgebleven delen aan elkaar vast te naaien. In sommige gevallen wordt ook de clitoris verwijderd.
  • Alle andere schadelijke procedures aan de vrouwelijke geslachtsorganen voor niet-medisch gebruik; bijvoorbeeld prikken, piercing, insnijden, het afschrapen en het dichtschroeien van het genitale gebied

Buiten het feit dat deze verminkingen ernstige bloedingen veroorzaken en andere gezondheidsproblemen zoals cysten, infecties, onvruchtbaarheid en psychische problemen, geeft het eveneens complicaties bij de bevalling en een verhoogd risico bij sterfte onder pasgeborenen.

Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) in Nederland

Wereldwijd zijn er ruim 200 miljoen meisjes en vrouwen besneden. In Nederland ligt dit aantal (naar schatting) op 29.000. Van deze vrouwen is 14% jonger dan 19 jaar en 74% tussen de 20 en 49 jaar. Maar vergeet niet dat in Nederland ook jaarlijks 10.000 tot 15.000 jongens worden besneden, meestal zonder medische noodzaak.

Elk jaar lopen er 40 tot 50 meisjes in Nederland het risico op besnijdenis op het moment dat zij hun land van herkomst gaan bezoeken. De leeftijd waarop meisjes het meeste gevaar lopen is van 4 tot 12 jaar.
In sommige culturen gebeurt het al slechts enkele dagen na de geboorte of juist vlak voor het huwelijk.

Is meisjesbesnijdenis strafbaar in Nederland?

In Nederland zijn alle vormen van meisjesbesnijdenis verboden én strafbaar, net zoals het meehelpen aan of het uitvoeren van genitale verminking. De maximumstraf is 12 jaar vrijheidsbeneming of een geldboete.

Meisjesbesnijdenis in het buitenland (laten) uitvoeren is net zo goed strafbaar. Degene die hier voor verantwoordelijk is wordt vervolgd als hij/zij de Nederlandse nationaliteit heeft of een vaste woon- verblijfsplaats in Nederland heeft.

Hulp en advies bij vermoeden van Vrouwelijke Genitale Verminking

Voor niet acute hulp kan je als slachtoffer of omstander terecht bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze hulpdienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op:
0800-2000. Als je online informatie of advies wilt ga dan naar Pharos , GGD en Veilig Thuis

In ieder land moét Vrouwelijk Genitiale Verminking verboden worden, ongeacht de “culturele tradities”.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.