afbeelding versterkt week van het microkrediet

6 december – Week van het Microkrediet | Sint Nicolaas | Assistentendag | Nobel Week

Week van het Microkrediet

Dé vraag tijdens Week van het Microkrediet: wat is microkrediet? Microkrediet is een kleine lening aan een kleine/startende ondernemer die bij reguliere banken geen lening kan krijgen. Waarom niet? Simpel gezegd; als je bij de reguliere banken geen onderpand hebt kom je niet in aanmerking omdat je dan aangemerkt wordt als risicovol. Is dit een nieuwe concept? Nee, microfinanciering is een eeuwenoud concept. Het is in de jaren ‘70 weer opgepakt door de econoom en latere Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus. Het begon in 1974, 3 jaar na de  Bengaalse Onafhankelijkheidsoorlog,

In 1974 leidde professor Muhammad Yunus, toen werkzaam aan de universiteit van Chittagong, zijn studenten op een excursie naar een arm dorp. Ze interviewden een vrouw die krukjes van bamboe maakte, en kwamen erachter dat ze ongeveer 18 eurocent moest lenen om ruwe bamboe te kopen voor elke kruk die ze maakte. Nadat ze de tussenpersoon had terugbetaald, soms tegen tarieven tot wel 10% per week, hield ze een schamele winstmarge over. Als ze tegen gunstiger tarieven had kunnen lenen, had ze een economisch buffer kunnen opbouwen en boven het bestaansminimum kunnen komen.

Waarom krijgen vrouwen vaker een microkrediet?

Yunus realiseerde zich dat er iets vreselijk mis moest zijn met de economie en nam het heft in eigen handen. Hij ontdekte dat met ongeveer 25 euro het niet alleen mogelijk was om hen te helpen overleven. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, hij gaf met deze lening mensen het geloof in hun betere eigen toekomst. Om leningen aan meer arme Bengalezen mogelijk te maken richtte hij in 1983 de Grameen Bank op. Een bank waar je geld kon lenen zonder onderpand. Zo is hij aan zijn bijnaam “de bankier van de armen” gekomen.

Meer dan 96% van de leningen die Grameen Bank verstrekten zijn naar vrouwen gegaan. Waarom is een terechte vraag. Vrouwen lijden op grotere schaal aan armoede en vrouwen zijn meer dan mannen geneigd om hun inkomsten in het gezin te steken.

Sint Nicolaas

Tijdens mijn zoektocht naar informatie over Sinterklaas aka Sint Nicolaas heb ik meerdere binnenlandse en buitenlandse bronnen geraadpleegd om een zo gekleurd mogelijk verhaal te krijgen. Wat ben ik te weet gekomen? Historisch gesproken is er over hem nagenoeg niets bekend en wordt er openlijk getwijfeld of hij wel echt heeft bestaan. Er wordt verondersteld dat Nicolaas rond 280 in in Patara in Lycië is geboren en op 6 december in 342 of 352 is overleden. Volgens overleveringen was hij in de eerste helft van de 4e eeuw de bisschop van Myra, de toenmalige hoofdstad van Lycië in Klein-Azië (het huidige Turkije). En daar werd hij ook begraven.

Waar liggen de botten van Klaas?

In 1087 werden zijn beenderen uit zijn graf geroofd door een groep kooplieden uit Bari omdat zij bang waren dat zijn botten in handen zouden vallen van de ongelovigen islamitische Seltsjoeken. Tot op de dag van vandaag worden de restanten van Klaas in een gouden tombe in de Basilica di San Nicola in Bari (Italië) tentoongesteld. Door koolstofdatering is aangetoond dat de botten die in Bari liggen uit de vierde eeuw stammen. Maar of dit de botten zijn van een priester of echt van Sint-Nicolaas zijn blijft giswerk.

Daaag Sinterklaasje en al dan niet zwarte Piet, tot volgend jaar.

Niet getreurd, er staat nog een dag én een week voor je klaar

  • Assistentendag (→ bestemd voor gevorderd/zelfstandig assistent-accountant)
  • Nobel Week (→ uitreiking Nobelprijzen wordt gestreamd en is online te volgen)
Deel dit bericht