6 april – De Hartweek, van 5 tot en met 11 april


 
Op 30 maart heeft de Hartstichting een nieuwe campagne gelanceerd met de boodschap “Elke dag telt”. De bijbehorende commercieel die ik gezien heb vind ik behoorlijk aangrijpend. Het laat duidelijk de impact zien van wat de gevolgen kunnen zijn voor degene die getroffen wordt door een hart- of vaatziekte en de directe omgeving.

De Hartweek is op Eerste Paasdag van start gegaan. Deze week gaan 60.000 collectanten en vrijwilligers langs de deur om geld op te halen voor de Hartstichting. Geld wat broodnodig is voor meer onderzoek naar het eerder signaleren en beter behandelen van hart- en vaatziekten.

Wat zijn hart- en vaatziekten?

Hart- en vaatziekten zijn allerlei ziektes die betrekking hebben op je hart en/of vaatstelsel.
We kunnen ze ruwweg onderverdelen in een viertal catagorien:
1) Aangeboren afwijkingen zoals bijvoorbeeld hartritmestoornissen bij kinderen.
2) Vernauwing of blokkering van de boeldvaten zoals bijvoorbeeld etalagebenen.
3) Infectie of ontsteking van het hart zoals bijvoorbeeld een ontstoken hartspier.
4) Overige aandoeningen zoals bijvoorbeeld hartfalen.

Voor meer informatie verwijs ik je graag naar de website van de Nederlandse Hartstichting.

Vrouwspecifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten.

De algemene risicofactoren die meespelen bij het krijgen van hart- en/of vaatziekten zijn gezondheidstoestand, persoonsgebonden factoren en leefstijlfactoren. Maar buiten die algemene risicofactoren spelen er bij vrouwen nog andere factoren mee en helaas houden artsen daar nog onvoldoende rekening mee.
Deze zogenaamde vrouwspecifieke risicofactoren zijn zwangerschapshypertensie met als één van de belangrijkste verschijnselen een verhoogde bloeddruk, zwangerschapsdiabetes of een vroege menopauze.

Buiten het feit dat artsen nog te weinig risico houden met de vrouwspecifieke risicofactoren blijkt ook dat bij het krijgen van hart-en vaatziekten er een wezenlijk verschil is tussen mannen en vrouwen. De onderzoeken die gedaan zijn waren altijd meer op de man gericht omdat men vroeger dacht dat dit meer een mannenziekte was. Aangezien wereldwijd hart-en vaatziekten doosdsoorzaak nummer één is bij vrouwen lijkt mij dat het noodzakelijk is dat onderzoek naar hart-en vaatziekten bij vrouwen prioriteit krijgt! Gelukkig vindt de Nederlandse Hartstichting dat ook.

Wist je dat?

– er dagelijks 57 vrouwen overlijden aan hart- en vaatziekten?
– de symptomen bij vrouwen anders zijn dan bij mannen?
– vrouwen hun klachten anders verwoorden?
– slagaderverkalking vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen?
– bij vrouwen hart- en vaatziekten meestal na de overgang beginnen?

Het lijkt me belangrijk genoeg dat wij vrouwen ons wat meer gaan inlezen in wat de symptomen van hart- en vaatziekten zijn zodat we ze beter kunnen herkenen.

Ik zeg doen!

Deel dit bericht