afbeelding versterkt wereldmilieudag

5 juni – Wereldmilieudag | Internationale Dag voor de Strijd tegen Illegale, Ongemelde en Ongereglementeerde Visserij | Museumnacht Leiden | Graskaasdag | Dag van de Muziek | Utrecht Pride 2021 | Dag van de Burgerinitiatieven

Wereldmilieudag

De jaarlijkse klimaattop op Wereldmilieudag vindt elk jaar plaats in een andere stad, met een ander thema. Het thema van Wereldmilieudag 2021 gaat over het herstel van ecosystemen en Pakistan is de internationale host. Natuurlijk hoort bij een nieuw thema een pakkende titel: REIMAGINE. RECREATE. RESTORE. Wat ik vertaal naar HERBEDENKEN. HERSCHEPPEN. HERSTELLEN.

Thema Wereldmilieudag 2021 roept op tot actie

Te lang hebben we de ecosystemen van onze planeet uitgebuit en vernietigd. Elke drie seconden verliest de wereld genoeg bos om een voetbalveld te bedekken en in de afgelopen eeuw hebben we de helft van onze wetlands vernietigd. Maar liefst 50% van de koraalriffen is door opwarming van de aarde al verloren gegaan. En als het zo doorgaat dan is in 2050 maar liefst 90% vernietigd. Zelfs als de opwarming van de aarde beperkt blijft tot een stijging van 1,5°C. De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is drie opeenvolgende jaren gestegen. Onze planeet staat op de drempel van een potentieel catastrofale klimaatverandering. Het is code rood!

Ecosysteemherstel. Hoe dan?

Ecosysteemherstel betekent het voorkomen en stoppen van degradatie van ecosystemen en het herstellen van al beschadigde ecosystemen. Schade die ontstaan is door exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen. Deze Wereldmilieudag zal het begin zijn van het Decennium van het Ecosysteem Herstel (2021-2030). Een wereldwijde missie om miljarden hectaren nieuw leven in te blazen, van bossen tot landbouwgronden, van de top van de bergen tot de diepte van de zee. Alleen met gezonde ecosystemen kunnen we het levensonderhoud van mensen verbeteren, klimaatverandering tegengaan en de ineenstorting van de biodiversiteit stoppen.

Ook jij en ik kunnen wat doen. We kunnen bomen planten of onze tuinen laten verwilderen. Gaat je dat net iets te ver dan kun je een stukje van de openbare ruimte adopteren, bijvoorbeeld een boomspiegel beplanten of het creëren van een geveltuintje.

Internationale Dag voor de Strijd tegen Illegale Visserij

Visserij is een belangrijke bron van voedsel, werkgelegenheid, recreatie, handel en economisch groei. Vis is een belangrijk element voor de voedselzekerheid. Het is daarom belangrijk dat er regels en wetten zijn die nageleefd worden. Echter illegale, onaangemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij) maken goed visserijbeheer lastig. Visserijbedrijven die zich wél aan de de wet houden ondervinden oneerlijke concurrentie. De International Day for the Fight against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing benadrukt het belang van de strijd tegen illegale visserij.

De VN heeft 2022 uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Ambachtelijke Visserij en Aquacultuur. Dat moet helpen om meer aandacht te krijgen voor de kleinschalige vissers en vrouwen die 90 procent van de wereldwijde visserijarbeiders uitmaken.

Nog steeds worden dagen en evenementen afgelast of gaan online

Deel dit bericht