afbeelding versterkt wereld hypnosedag

4 januari – Wereld Hypnosedag | Wereld Brailledag

Wereld Hypnosedag

Wereld Hypnosedag (World Hypnotism Day) werd in 2005 in het leven geroepen om het grote publiek te informeren over de toepassingen en mogelijkheden van hypnose. Het vaak onvolledige beeld dat mensen hebben over hypnose wordt gevormd door wat ze zien in films en/of lezen in boeken. Daarom willen de organisatoren van Wereld Hypnosedag graag dat mensen de voordelen van hypnose ondervinden en proberen ze de gangbare misvattingen en mythes rondom hypnose weg te nemen. Hypnose gaat niet over “mind-control”, want er is geen manier om iemand iets te laten doen wat hij normaal niet zou doen. Precies dat soort misvattingen probeert Wereld Hypnose Dag weg te nemen.

Dankzij wie vieren we Wereld Hypnosedag?

Dr. Jack Stanley Gibson (1909-2005) was een Ierse chirurg die sterk geloofde in de kracht van de geest en pleitte meer dan veertig jaar voor het gebruik van hypnose als alternatief voor anesthesie. Op zijn website staat geschreven dat hij als chirurg meer dan 4.000 ingrepen heeft uitgevoerd met behulp van hypnose in plaats van verdoving. Geen kleine ingrepen maar grote operaties, chirurgische procedures en behandeling van dislocaties en fracturen.

Verder staat er met enige trots te lezen dat hij door zelfhypnose te gebruiken zichzelf heeft genezen heeft van huidkanker en chronische spataderen. Hij heeft ook nog diverse lp’s, cd’s, boeken en video’s uitgebracht. In hoeverre het waar is weet ik niet maar op diezelfde website staat te lezen dat in 1969 hij de lp “How to Stop Smoking” uitbracht en dat deze lp The Beatles van de nummer 1 positie verdrong. Deze langspeelplaat werd de meest verkochte “zonder muziek” langspeelplaat aller tijden.

Hypnose is meer dan mensen in trance brengen

Natuurlijk kan hypnose als vermaak in hypnose-shows worden gebruikt maar hypnose kan ook op andere manieren worden gebruikt. Wetenschappelijk gezien zijn er drie verschillende soorten hypnose: suggestie, regressie en analytische.

  • suggestietherapie: de gehypnotiseerde krijgt simpele suggesties om de manier waarop hij denkt, voelt en zich gedraagt aan te passen
  • regressietherapie: de gehypnotiseerde zal zich dingen uit het verleden herinneren, zodat hij beter begrijpt wat de oorzaak van zijn huidige problemen is
  • analytische therapie: de hypnotiseur zal het onderbewustzijn van de gehypnotiseerde proberen te analyseren, om er zo achter te komen wat er precies mis is

Wereld Brailledag

Tijdens de COVID-19-pandemie heeft de Verenigde Naties veel informatie in braille beschikbaar gemaakt. Neem Malawi. In Malawi heeft het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) 4.050 braillematerialen gepubliceerd over bewustzijn en preventie van COVID-19. Of Ethiopië. In Ethiopië verspreidde het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (OHCHR) audio-informatie en onderwijs- en communicatiemateriaal onder mediaprofessionals, en ontwikkelde het brailleversies van de educatieve boodschappen.

UNICEF heeft richtlijnen opgesteld die beschikbaar zijn in meerdere talen en toegankelijke bestanden (inclusief braille en in jip-en-janneketaal). COVID-19: Overwegingen voor kinderen en volwassenen met een handicap, behandelt kwesties als toegang tot informatie; water, sanitaire voorzieningen en hygiëne; gezondheidszorg; onderwijs; Kinderbescherming; en geestelijke gezondheid en psychosociale ondersteuning, evenals overwegingen voor een inclusieve werkplek.

COVID-19 en mensen met een handicap

Zelfs onder normale omstandigheden hebben personen met een handicap minder kans op adequate gezondheidszorg, goed onderwijs, fatsoenlijk werk en deelname aan de samenleving. Ze leven vaker in armoede, komen vaker in aanraking met geweld, verwaarlozing en misbruik. Mensen met een handicap hebben het vaakst te maken met sociale uitsluiting. COVID-19 heeft ook laten zien dat qua digitale toegankelijkheid er een behoorlijke inhaalslag gemaakt dient te worden. Anders kun je straks digitale exclusie toevoegen aan bovenstaande opsomming.

Door de lockdown en aanverwante maatregelen ervaren slechtzienden andere problemen dan mensen zonder handicap. Denk maar eens aan het verliezen van je onafhankelijkheid en terecht komen in isolatie. De ergst getroffene zijn de mensen die om toegang te krijgen tot informatie en communicatie afhankelijk zijn van aanraking. De pandemie heeft aangetoond hoe cruciaal het is dat essentiële informatie beschikbaar is in verschillende talen, of uitleg met behulp van een gebarentolk en ook in braille. Informatie over richtlijnen en voorzorgsmaatregelen om de verspreiding van een pandemie te verminderen. Doe je dit niet dan lopen mensen met of zonder handicap onnodig veel risico op besmetting.

Deel dit bericht