afbeelding versterkt Parlementarisme

30 juni – Internationale Dag van het Parlementarisme | Nationale Kappersdag (BE) | Dag van de Afrikaanse Kabra’s | Nationale Dag van Besef | Social Mediadag | Internationale Asteroïdendag | World Street Painting

Internationale Dag van het Parlementarisme

Sinds 2018 staat de Internationale Dag van het Parlementarisme in de feestagenda van de Verenigde Naties. Er is gekozen voor de datum van 30 juni omdat op die dag in het jaar 1889 de Interparlementaire Unie (IPU) werd opgericht. De Internationale Dag van het Parlementarisme is bij uitstek een moment om de vooruitgang te evalueren die parlementen hebben gemaakt bij het bereiken van een aantal belangrijke doelen zoals representatiever te zijn en met de tijd mee te gaan. Natuurlijk is dat inclusief het uitvoeren van zelfevaluaties, het streven om meer vrouwen en jonge parlementsleden te betrekken, en het aanpassen aan nieuwe technologieën.

Waarom is een Dag van het Parlementarisme belangrijk?

Het instellen van een internationale dag voor parlementen is bijzonder belangrijk in deze kritieke tijd voor de parlementaire democratie. Een tijd waarin mensen het vertrouwen in politieke instellingen verliezen en de democratie zichzelf voor uitdagingen ziet staan van populistische en nationalistische bewegingen. Wil de democratie gedijen, dan moeten parlementen, als hoeksteen van goed functionerende democratieën, sterk, transparant, verantwoordelijk en representatief zijn.

Wie en wat is de Interparlementaire Unie?

Op tweedekamer.nl staat de uitleg die je hier nu kunt lezen. Daar gaan we: “De Interparlementaire Unie is de oudste internationale samenwerkingsorganisatie van parlementen. Doelstelling van de IPU is het overlegforum te zijn voor alle democratisch gekozen parlementen in de wereld om de vrede en de samenwerking tussen de volkeren te bevorderen en de representatieve democratie te verankeren. Voor wie is de IPU? De Interparlementaire Unie is een internationale organisatie voor nationale parlementen van soevereine staten. De IPU heeft als doel bij te dragen aan wereldwijde vrede en veiligheid, en het versterken van democratisch bestuur en instellingen door samen te werken met parlementen en parlementsleden. De IPU richt zich, naast het uitvoeren van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling en de 17 Duurzaamheidsdoelen (SDGs), op de volgende thema’s: sterke, democratische parlementen, gendergelijkheid en vrouwenrechten, mensenrechten, vrede, conflictpreventie en veiligheid, interparlementaire dialoog en tot slot jongeren.”

Vandaag wordt nog een feestje gevierd

De internationale Dag van het Parlementarisme is tevens de verjaardag van de Interparlementaire Unie. Hoe groeide de IPU van een handvol parlementariërs uit 9 landen die op 30 juni 1889 voor het eerst bijeenkwamen uit tot de wereldwijde organisatie van parlementen? Daar kom je op YouTube in (iets meer dan) 133 seconden achter.

Waarom is publieke betrokkenheid bij het werk van het parlement belangrijk?

In tijden van onzekerheid en angst rekenen mensen op hun parlement om te reageren met acties die zullen leiden tot een betere toekomst. Door de gemeenschap te betrekken bij de besluitvorming door middel van effectieve betrokkenheid van het publiek, kan ervoor worden gezorgd dat parlementen reageren op een manier die voldoet aan de verwachtingen en ambities van mensen. Simpel gezegd, een betere parlementaire betrokkenheid bevordert het vertrouwen van het publiek in het bestuur en remt zo de opkomst van autoritarisme.

In 2022 markeren de Interparlementaire Unie (IPU) en haar ledenparlementen de Internationale Dag van het Parlementarisme met als thema publieke betrokkenheid. Een thema gekozen in navolging van het uitbrengen van Global Parliamentary Report dat gaat over publieke betrokkenheid bij het werk van het parlement.

Dan blijven er nog 3 nationale en 3 internationale dagen over

Deel dit bericht