3 februari – Wereld Interreligieuze Harmonie Week

Elk jaar staat de eerste week van februari in het teken van het verbeteren van de tolerantie en harmonie tussen de volgelingen van het Jodendom, het christendom, de islam en alle andere religies en overtuigingen van de wereld. Het wederzijds begrip en het interreligieuze dialoog zijn de pijlers voor wereld vrede.

Wat is interreligieuze dialoog en waarom is dat belangrijk?

Het is een gesprek tussen verschillende religies. Zodra er geen dialoog meer mogelijk is tussen de religies dan wordt het haast onmogelijk om wederzijds begrip te hebben, is er geen harmonie en samenwerking meer mogelijk tussen mensen met verschillende geloofsovertuigingen. Je kunt eigenlijk stellen dat het noodzakelijk is dat de interreligieuze dialoog op gang gehouden wordt willen we werken aan vrede.
Tijdens de Wereld Interreligieuze Harmonie Week worden alle lidstaten van de Verenigde Naties aangemoedigd om op vrijwillige basis de boodschap van harmonie en goodwill te ondersteunen bij alle kerken, moskeeën, synagogen, tempels en andere gebedshuizen.

Wereld Interreligieuze Harmonie Week

In 2007 begon een initiatief dat “A Common Word” heette. Dit initiatief riep islamitische en christelijke leiders op om tot een dialoog te komen op basis van twee gemeenschappelijke religieuze geboden: Liefde voor God en Heb uw Naaste Lief. Een dialoog gebaseerd op respect voor de andere en zijn geloofsovertuiging.
Op basis van dit initiatief heeft Koning Abdullah II van Jordanië op 23 september 2010 een voorstel bij de VN ingediend om van de eerste week van februari de World Interfaith Harmony Week, de Wereld Interreligieuze Harmonie Week, te maken. Op 20 oktober 2010 werd dit voorstel unaniem aangenomen door de Verenigde Staten.

Deze week wordt wereldwijd gesteund door intellectuelen, wereldleiders, honderden christelijke en moslim geleerden, vele moefti’s en ook de Paus.

In veel landen worden tijdens deze week evenementen georganiseerd, en in Nederland? Kan aan mij liggen maar ik krijg niks gevonden. Ook onze politieke leiders zijn niet echt spraakzaam over dit onderwerp gedurende deze speciale internationale week. Terwijl het zeker in deze tijd van radicalisering o zo belangrijk is om de interreligieuze dialoog op gang te blijven houden.

Zeg nee tegen geweld uit naam van religie!

Deel dit bericht