3 april – Goede Vrijdag


 
Vandaag gaan we verder met een aantal vragen over Goede Vrijdag.

Zo goed is Goede Vrijdag niet, toch?

Dat zei ik tegen mijn buurman, de theoloog. Want als je “held” verraden en gekruisigd wordt kun je toch niet spreken van een Goede Vrijdag? Hij legde me uit dat vanuit Pasen teruggezien het “goed” was dat Jezus gestorven is. Hij, het Lam Gods, nam met zijn kruisdood alle zonde van de wereld weg. Hij, de onschuldige, stierf als boetedoening voor de hele wereld.

Waarom verraadde Judas Jezus?

Joodse hogepriesters zagen Jezus als bedreiging voor hun eigen positie omdat Jezus veel mensen aantrok. En dat vond men maar niks dus werd er een plan bedacht om van Jezus af te komen.
Één van Jezus discipelen, we kennen hem allemaal, Judas genaamd heeft Jezus verraadde.
Voor dit verraad kreeg hij dertig zilverlingen. Het is bekend dat Judas nogal verzot was op geld. Wat men weet is dat hij de penningmeester van de “club” was en dat hij regelmatig een greep in de kas deed. Dus toen hem dertig zilverlingen werden aangeboden om Jezus te laten arresteren was de beslissing snel gemaakt.
Sommige bronnen vermelden dat mogelijk Judas teleurgesteld was in Jezus omdat hij géén politieke ambities had en niet een einde ging maken aan de Romeinse overheersing.

Waarom werd Jezus gekruisigd en niet Barabbas?

Jezus werd meteen in diezelfde nacht verhoord door de joodse Raad van oudsten, de overpriesters en Schriftgeleerden. Hij werd beschuldigd van godslasterlijke uitspraken en schuldig bevonden. Dat was stap één.

Maar voor stap twee, het uit de wegruimen van Jezus, was de hulp nodig van de stadhouder Pontius Pilatus, want alleen hij kon Jezus ter dood veroordelen. Pilatus bevond Jezus niet schuldig, en hij zei:” jullie moeten naar Herodes Antipas gaan want hij is de stadhouder van Galilea, de plaats waar Jezus geboren is”. Maar ook Herodes vond Jezus onschuldig.
Opnieuw ging de joodse Raad en consorten naar Pilatus. Met enige chantage en pressie middelen ging Pilatus overstag, maar omdat Pilatus Jezus onschuldig vond bedacht hij een manier om niet zelf Jezus ter dood te veroordelen. Hij wilde dat het volk moest kiezen wie gekruisigd moest worden. Pontius Pilatus dacht op die manier Jezus te kunnen redden van de kruisdood omdat hij het volk liet kiezen tussen een moordenaar, Barabbas en Jezus. Hoe moeilijk kan dat zijn!

Hoe anders liep het!
Omdat de joodse hogepriesters alles op alles zette om van Jezus af te komen mag je veronderstellen dat zij als een dolle het volk moesten overtuigen dat Jezus géén gratie mocht krijgen en aldus geschiedde, Barabbas kreeg gratie en Jezus zou uiteindelijk op een gruwelijke manier sterven.

Morgen staat Stille Zaterdag op het programma.

Deel dit bericht