afbeelding versterkt kleinbedrijf

27 juni – Internationale Dag voor Micro-, Midden- en Kleinbedrijf | Nationale PTSS-bewustzijnsdag | Internationale Ananas Dag | Zevenslapersdag | Internationale Dag van de Zonnebril

Internationale Dag voor Micro-, Midden- en Kleinbedrijf

Tot de groep micro-, midden- en kleinbedrijf behoren bedrijven die over het algemeen minder dan 250 mensen in dienst hebben. Volgens de gegevens van de International Council for Small Business (ICSB) vertegenwoordigen deze ondernemingen in de formele en informele sector ruim 90% van alle bedrijven. Mondiaal gezien zorgen zij gezamenlijk voor ongeveer 60% tot 70% van de werkgelegenheid in de particuliere sector en dat maakt hen tot een belangrijke speler in iedere economie. Gezamenlijk verantwoordelijk voor 50% van het BBP wereldwijd.

Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen zijn van vitaal belang bij het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG). Ze zijn een belangrijk element in de uitvoering van SDG 8 (waardig werk en economische groei) en SDG 9 (industrie, innovatie en infrastructuur). Ze zijn de ruggengraat van samenlevingen en dragen bij aan lokale en nationale economieën. Net zoals ze het levensonderhoud in stand houden, met name onder de werkende armen, vrouwen, jongeren en groepen in kwetsbare situaties.

5e editie van Internationale Dag voor Micro-, Midden- en Kleinbedrijf

Op 6 april 2017 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een resolutie aan waarin de zeer belangrijke rol wordt erkend die micro-, kleine en middelgrote ondernemingen spelen bij het bereiken van de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling. Het is resolutie (A/71/279) wijst 27 juni aan als “Dag van Micro-, Kleine en Middelgrote Ondernemingen“.
Met steun van ICSB heeft de Permanente Vertegenwoordiging van Argentinië bij de VN de resolutie opgesteld die is voorgelegd aan en waarover is onderhandeld met alle VN-lidstaten. De resolutie werd mede ingediend door 54 lidstaten, die samen meer dan 5 miljard mensen vertegenwoordigen. Sinds de goedkeuring van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de VN hebben alle landen gewerkt aan de uitvoering ervan, die erop gericht is ervoor te zorgen dat elke actor op de best mogelijke manier kan bijdragen.

Omgaan met de gevolgen van de COVID19-pandemie

Kleine bedrijven hebben meer dan ooit ondersteuning nodig bij het omgaan met de gevolgen van de COVID19-pandemie, conflicten en de klimaatcrisis. Zij worden het zwaarst getroffen en spelen tegelijkertijd een cruciale rol bij het sterker terug opbouwen. Kleine en middelgrote ondernemingen moeten beter bestand worden tegen toekomstige ellende, dat moet sowieso. Maar aan de andere kant dienen ondersteuning en stimuleringspakketten gericht zijn op degenen die het zwaarst worden getroffen. Ongeacht wat de oorzaak is.

En hoe nu verder?

Beleidsmakers moeten verder gaan dan herstel en nadenken over manieren om barrières voor mkmo’s te verlagen en weg te nemen. En om het ondernemingsklimaat en de toegang tot financiering, markten en technologie in deze fragiele tijden te verbeteren. Het is van cruciaal belang dat landen en hun ontwikkelingspartners mkmo’s blijven ondersteunen en machtigen en hun volledige potentieel ontsluiten. Hoe? Door inspirerende innovatie, creativiteit en fatsoenlijk werk voor iedereen.

Er staan nog slechts 4 (inter-) nationale dagen op de kalender

Deel dit bericht