ondersteuning dag van de koeling

26 juni – Dag van de Koeling | Dag van het Handvest van de Verenigde Naties | Dag tegen Drugsgebruik-en Illegale Handel | Dag voor Steun aan Slachtoffers van Foltering

Internationale Dag van de Koeling

We hebben deze dag te danken aan Steve Gill, een bekend kopstuk uit de internationale HVAC-wereld. In 2019 werd Internationale Dag van de Koeling (Word Refrigeration Day) voor de eerste keer georganiseerd. Inmiddels dragen wereldwijd de brancheverenigingen Dag van de Koeling een warm hart toe. Het doel? Dag van de Koeling wil meer aandacht generen voor de belangrijke rol die de industrie en haar technologie spelen in het moderne leven en de samenleving. Koeling is de kern van het moderne leven. Het stelt mensen in staat comfortabel te wonen, reizen en werken. Het redt levens.

Thema 2020: Cold Chain 4 Life

Het thema van dit jaar wil duidelijk maken dat de koelketen (Cold Chain) levens redt. Voor de leek zoals ik is het wel handig om te weten wat er precies bedoeld wordt met cold chain. De cold chain is de doorlopende keten van koeling tijdens het transport van producten vanaf de producent, via groothandelaren, naar retailers en zelfs de eindgebruiker. Het bewaken van de cold chain vormt een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsbewaking rondom producten zoals vaccins en levensmiddelen, maar bijvoorbeeld ook van chemische grondstoffen.

De koelketen is essentieel voor bloedtransfusies en transport en opslag van orgaandonoren. Wanneer de koelketen wordt onderbroken kunnen levensmiddelen bederven of de levensduur van entstoffen achteruit gaan. Kortom, een ononderbroken koelketen is van levensbelang.

Dag van het Handvest van de Verenigde Naties

Vijfenzeventig jaar geleden op 26 juni 1945 werd het Handvest van de Verenigde Naties in San Francisco aanvaard en ondertekend door 50 van de 51 oorspronkelijke lidstaten van de VN. Wel een momentje om even bij stil te staan. De Internationale Dag van de Verenigde Naties vieren we op 24 oktober.

Wat is het Handvest van de Verenigde Naties?

Het Handvest van de Verenigde Naties legt de grondslag (synoniem: het fundament, basisprincipes) van de Organisatie. Het bepaalt de rechten en plichten van lidstaten en stelt de organen en procedures van de Verenigde Naties vast. Als internationaal verdrag codificeert het Handvest op internationaal niveau de voornaamste beginselen inzake internationale betrekkingen: van de soevereine gelijkwaardigheid van staten tot het verbod op het gebruik van geweld in internationale relaties, en tot de elementaire mensenrechten van alle vrouwen en mannen.

(bron: Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties)

Dag tegen Drugsgebruik-en illegale Handel

Het thema van de Internationale Dag tegen Drugsmisbruik en illegale handel 2020 “Betere kennis voor betere zorg benadrukt dat er meer begrip nodig is om het wereldwijde drugsprobleem aan te pakken. En hoe op zijn beurt juiste kennis zal leiden tot meer internationale samenwerking om de gevolgen op het gebied van gezondheid, bestuur en veiligheid te verbeteren.

World Drug Report 2020

Vanmiddag om 14.00 uur vindt in Wenen een speciale bijeenkomst plaats van de Commissie voor Verdovende Middelen. Deze bijeenkomst is gewijd aan de Internationale Dag tegen Drugsmisbruik en illegale handel. Tijdens deze bijeenkomst wordt het World Drug Report 2020 gepresenteerd. Gevolgd door een discussie over de impact van de COVID-19-pandemie op de wereldwijde drugssituatie vanuit een regionaal perspectief. Je kunt deze bijeenkomst live volgen. Al dan niet met een lijntje, pilletje of spuitje van het één of ander. 😉

Dag voor Steun aan Slachtoffers van Foltering

Marteling is weliswaar in de internationale wetgeving verboden, toch worden mensen in alle regio’s van de wereld geregeld gemarteld. De bezorgdheid over de bescherming van de nationale veiligheid en de grenzen wordt steeds meer gebruikt om vrijheden in te perken en om mensen te onderwerpen aan allerlei vormen van wrede, vernederende praktijken en martelingen.

Marteling is een misdaad volgens internationaal recht en is absoluut verboden en onder geen enkele omstandigheid te rechtvaardigen. Dit verbod maakt deel uit van het internationaal gewoonterecht. Wat betekent dat het bindend is voor elk lid van de internationale gemeenschap. Het systematisch of wijdverbreid martelen is een misdaad tegen de menselijkheid.

Deel dit bericht