afbeelding versterkt Dag van de Biodiversiteit

22 mei – Dag van de Biodiversiteit | Dag van het Park (BE) | Wereld Paloma Dag | Wereld Gothic Dag | Dag van de Praktijkondersteuner | Internationale Sherlock Holmes-dag | Internationale | Bitcoin Pizza Dag

Internationale Dag van de Biodiversiteit

De Verenigde Naties hebben 22 mei uitgeroepen tot Internationale Dag voor Biodiversiteit (IDB). Dan vraag jij je terecht af, waarom? Om het begrip en bewustzijn van biodiversiteitskwesties te vergroten. Deze dag werd in 1993 door de VN in het leven geroepen. Echter niet op 22 mei, in dat jaar was gekozen voor 29 december. Dat was de datum van inwerkingtreding van het Verdrag van Biologische Diversiteit. Waarom werd de dag verplaatst naar 22 mei? Dit werd gedeeltelijk gedaan omdat het voor veel landen moeilijk was om op 29 december iets te plannen of te organiseren, Logisch eigenlijk, gezien het aantal feestdagen dat rond die tijd van het jaar valt.

Wat is biodiversiteit?

De formele definitie volgens het Verdrag inzake Biologische Diversiteit luidt: “De variabiliteit onder levende organismen van allerlei herkomst, met inbegrip van, onder andere, terrestrische, mariene en andere aquatische ecosystemen en de ecologische complexen waarvan zij deel uitmaken. Dit omvat mede de diversiteit binnen soorten, tussen soorten en van ecosystemen.

Een gedeelde toekomst bouwen voor al het leven

Ondanks al onze technologische vooruitgang zijn we volledig afhankelijk van gezonde en levendige ecosystemen voor ons water, voedsel, medicijnen, kleding, brandstof, onderdak en energie, om er maar een paar te noemen. Het thema in 2022 is Building a shared future for all life. Prima passend in de context van de VN Decade on Restoration. Daarin wordt benadrukt dat biodiversiteit het antwoord is op verschillende uitdagingen op het gebied van duurzame ontwikkeling. De slogan brengt de boodschap over dat biodiversiteit het fundament is waarop we beter kunnen terug bouwen.

Van op ecosystemen gebaseerde benaderingen tot klimaat- en/of op de natuur gebaseerde oplossingen tot klimaat, gezondheidskwesties, voedsel- en waterzekerheid en duurzaam levensonderhoud. Biodiversiteit is het fundament waarop we beter kunnen voortbouwen. Dat is de belangrijkste boodschap van de Convention on Biological Diversity (CBD), het belangrijkste internationale instrument voor duurzame ontwikkeling.

Als biodiversiteit een probleem heeft, heeft de mensheid een probleem

Biodiversiteit wordt vaak omschreven als de grote verscheidenheid aan planten, dieren en micro-organismen, maar het omvat ook genetische verschillen binnen elke soort (bijvoorbeeld tussen variëteiten van gewassen en rassen van vee) en de verscheidenheid aan ecosystemen (meren, bossen, woestijnen, landbouwlandschappen) die verschillende soorten interacties tussen hun leden herbergen (mensen, planten, dieren).

Biologische diversiteit bronnen zijn de pijlers waarop we beschavingen bouwen. Vissen leveren 20% van de dierlijke eiwitten aan ongeveer 3 miljard mensen. Meer dan 80% van de menselijke voeding wordt geleverd door planten. Maar liefst 80% van de mensen op het platteland in ontwikkelingslanden vertrouwt op traditionele, plantaardige medicijnen voor basisgezondheidszorg. Maar het verlies aan biodiversiteit bedreigt iedereen, ook onze gezondheid. Het is bewezen dat het verlies aan biodiversiteit zoönosen kan uitbreiden (dat zijn infecties die van dier op mens worden overgedragen). Terwijl het aan de andere kant, als we de biodiversiteit intact houden, uitstekende instrument is om pandemieën zoals die veroorzaakt door coronavirussen te bestrijden.

Hoewel steeds meer wordt erkend dat biologische diversiteit een wereldwijde troef is van enorme waarde voor toekomstige generaties, wordt het aantal soorten aanzienlijk verminderd door bepaalde menselijke activiteiten. Gezien het belang van voorlichting en bewustwording over dit onderwerp, heeft de VN besloten om jaarlijks de Internationale Dag voor Biologische Diversiteit te vieren.

Dan hebben we nog 1 nationale en 4 internationale dagen over

Deel dit bericht