afbeelding versterkt dag van de moedertaal

21 februari – Internationale Dag van de Moedertaal | Internationale Dag van de Toeristengids | Sterfdag Malcolm X

Internationale Dag van de Moedertaal

Wist je dat naar schatting elke maand een taal verdwijnt? Als dit zo door blijft gaan dan vreest de UNESCO dat tegen het einde van deze eeuw van de bijna 7.000 talen die nu gesproken worden de helft is verdwenen. Is dat erg? Ja dat is erg want Moedertaal en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; als de moedertaal verdwijnt dan verdwijnen daarmee de inheemse talen en de kennis van en over onze voorouders. Daarom werd in 1999 de Internationale Dag van de Moedertaal door de UNESCO in het leven geroepen. Een dag om de diversiteit in cultuur en taal te vieren, alsook de meertaligheid te promoten. Een dag die erkent dat talen en meertaligheid twee krachtige tools zijn die sociale inclusie en uniforme ontwikkeling wereldwijd kunnen bevorderen.

Wat hebben technologie en Moedertaal met elkaar te maken?

Heel toevallig gaat daar het thema van de Internationale Dag van de Moedertaal 2022 over. “Technologie gebruiken voor meertalig leren: uitdagingen en kansen“. Het thema richt zich op hoe technologie een potentiële factor kan zijn voor het bevorderen van meertalig onderwijs en dat het de ontwikkeling van kwaliteitsvol onderwijs en leren zou kunnen ondersteunen.

Het internet, dat nu de belangrijkste manier is om informatie te delen, kan hierbij een sleutelrol spelen. Vroeger domineerde de Engelse taal het internet, maar tegenwoordig ziet het taallandschap op het internet erg anders uit. Het aandeel van het Engels is geslonken tot ongeveer dertig procent. Daar staat tegenover dat nu ook het Frans, Duits, Spaans en Mandarijn in de top tien van online-talen online staan. Dit laat zien dat technologie (lees internet) het meertalig zijn stimuleert.

Internationale Dag van de Toeristengids

De initiator voor de International Tourist Guide Day is de Mondiale Federatie van Toeristengidsen (World Federation of Tourist Guide Associations – WFTGA). Deze internationale dag ter promotie van de toeristengids wordt al sinds 1990 gevierd, en is bij uitstek de ideale dag om in de media meer aandacht te krijgen voor het werk van professionele toeristengidsen. Uiteindelijk is de toeristengids meer dan de man/vrouw met de paraplu, hij/zij is de culturele ambassadeur van de regio. Thema 2022: Herstel en Groei van het Toerisme: de rol van de Toeristengids

Sterfdag Malcolm X

Malcom X was begin jaren ’60 de tweede man binnen de Nation of Islam (Black Muslims). Dit was een religieuze, socioculturele en politieke beweging van Afro-Amerikaanse moslims die de suprematie van het zwarte ras predikte. Ze streden op een gewelddadige wijze tegen een in hun ogen door het blanke ras en het christendom gedomineerde maatschappij en streefden naar een eigen, aparte samenleving van vrije zwarten.

Nadat Malcom X afstand nam van de Black Muslims richtte hij Muslim Mosque, Inc. en de Organization of Afro-American Unity op. Dit werd hem door de Nation of Islam (NOI) en zijn leider Elijah Muhammad niet in dank afgenomen. Zij beraamde een aanslag die op 21 februari 1965 resulteerde in de dood van Malcom X. Het gewelddadige leven en dito dood hebben Malcolm X tot een cultheld gemaakt, vergelijkbaar met Che Guevara.

Deel dit bericht