20 februari – Werelddag van de Sociale Rechtvaardigheid

Werelddag van de Sociale Rechtvaardigheid

Tien jaar geleden werd de eerste Werelddag van Sociale Rechtvaardigheid gevierd. Een dag in het leven geroepen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het doel van deze dag is alle lidstaten aan te sporen om te benadrukken hoe belangrijk sociale rechtvaardigheid is. Sociale rechtvaardigheid betekend dat iedereen toegang heeft tot dingen die ze nodig hebben zoals vrijheid, veiligheid, onderwijs en voedselzekerheid. Leven in een sociaal rechtvaardige samenleving houdt in dat er niet gediscrimineerd wordt op geslacht, ras, religie, leeftijd, cultuur of handicap.

In de praktijk blijkt dat moeilijk te realiseren want sociale rechtvaardigheid is ook een complexe samenhang tussen economische factoren, basisbehoeften en de mate waarin mensen functioneren in onze samenleving.

Het thema van 2017

“Het voorkomen van conflicten en het behoud van de vrede door middel van fatsoenlijk werk”, dat is het thema voor 2017. Het thema verwoord wat de Verenigde Naties als wereldwijde missie heeft: een vreedzame, rechtvaardige samenleving die zorgt voor een eerlijke verdeling van inkomen, toegang tot hulpbronnen, gelijke kansen voor iedereen en deelname aan de mondiale markt door middel van concurrentie op een level playing field.

Level playing field?

Een level playing field is een rechtvaardigheidsprincipe, waarbij niet noodzakelijk is dat elke speler evenveel kansen heeft om te slagen maar wel dat alle spelers het spel spelen volgens dezelfde regels.

Basisinkomen, sociaal rechtvaardig?

Wat zou jij er van vinden als jouw gemeente wil gaan experimenten met een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen? Iedereen van 18 jaar en ouder, of je een baan hebt of niet of je WAO of AOW hebt of niet je krijgt allemaal hetzelfde vaste maandelijkse inkomen. Er is berekend dat ongeveer een bedrag van € 1.000,- nodig is om als een volwaardig lid aan de samenleving te kunnen deelnemen.

Het Onvoorwaardelijk Basisinkomen (Obi)

Wat houdt het Obi in: Iedereen krijgt maandelijks een bedrag dat voldoende is om sober van te leven, zonder dat daar een verplichting tegenover staat en ongeacht zijn inkomen, vermogen of de samenstelling van zijn huishouden.

basisinkomen2018.nl

Iedere volwassene een basisinkomen, een gratis basiszorgverzekering en een toelage per kind onder de 18 jaar.” Daar maakt www.basisinkomen2018.nl zich sterk voor en zij laten op hun website zien dat het nu al betaalbaar is. Wat zijn de voordelen hiervan?

  • het verschaft iedereen een minimale bestaanszekerheid
  • mensen hebben de vrijheid om zelf keuzes te maken tussen betaald werk, opleiding, onderneming, vrijwilligerswerk en/of (mantel)zorg.
  • het rondpompen van geld, de bijbehorende bureaucratie en controles kunnen afgeschaft worden.
  • mensen worden bevrijd van de beperkende ‘etiketten’ die nu geplakt worden.
  • het loont als mensen met elkaar samenwerken, kosten delen en/of samenwonen.
  • gelijktijdige hervorming van de arbeidsmarkt zorgt voor meer betaald werk en meer (deeltijd)banen.

Ben je voorstander van sociale rechtvaardigheid? Laat dan jouw stem horen op 15 maart. Ga stemmen!

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.