afbeelding versterkt Internationale Dag van de Menselijke Solidariteit

20 december – Internationale Dag van de Menselijke Solidariteit

Internationale Dag van de Menselijke Solidariteit

Wat houdt Internationale Dag voor Menselijke Solidariteit in volgens de Algemene Vergadering van de VN?

  • een dag om onze eenheid in verscheidenheid te vieren
  • het is een dag om overheden te herinneren aan hun toezeggingen om internationale afspraken te respecteren
  • een dag om het publiek bewust te maken van het belang van solidariteit te verhogen
  • het is een dag om stil te staan bij wat de millenniumdoelen precies inhouden
  • een dag om nieuwe initiatieven aan te moedigen

Het eerste punt, het vieren van eenheid in verscheidenheid, spreekt mij zeer aan. Want wij zijn allemaal uniek en juist die uniekheid maakt het dat je een verbondenheid kan voelen omdat jij niet de enige bent die uniek is. Sta open voor anderen en wees toegankelijk. Voel je niet bedreigd omdat anderen anders zijn. Laten we mensen respecteren en waarderen juist omdat ze andere keuzes durven te maken of anders durven te zijn.

Achtergrondinformatie over de Dag van de Menselijke Solidariteit

Een samenleving waarin degenen die het minder goed hebben, hulp verdienen van degenen die het beter hebben. In de context van globalisering en de uitdaging van toenemende ongelijkheid is versterking van de internationale solidariteit dan ook onontbeerlijk. Daarom heeft de Algemene Vergadering van de VN 20 december uitgeroepen tot Internationale Dag van de Menselijke Solidariteit.

In de Millenniumverklaring van de Verenigde Naties hebben 189 wereldleiders solidariteit geïdentificeerd als een van de fundamentele waarden die essentieel zijn voor internationale betrekkingen in de 21e eeuw: “Wereldwijde uitdagingen moeten worden beheerd op een manier die de kosten en lasten eerlijk verdelen in overeenstemming met de basisprincipes van billijkheid en sociale rechtvaardigheid. Degenen die lijden of die het minst profiteren, verdienen hulp van degenen die het meest profiteren.

Wat betekent menselijke solidariteit voor mij?

Wat moet ik me voorstellen bij menselijke solidariteit? Je kunt het ingewikkeld uitleggen of makkelijk. Ik kies voor de makkelijke uitleg. Menselijke solidariteit is de mogelijk om verbondenheid te voelen met andere mensen, het gevoel dat je bij elkaar hoort, kortom saamhorigheid. Het gaat niet over anderen op de kast jagen en weinig tot géén rekening houden met andermans gevoelens en behoefte aan respect. De basis voor solidariteit is volgens mij anderen accepteren zoals ze zijn, zien zoals ze zijn; niet vooringenomen zijn of te snel (ver)oordelen.

De VN en het concept van solidariteit

Het concept van solidariteit heeft het werk van de Verenigde Naties bepaald sinds de geboorte van de organisatie bepaald. De oprichting van de Verenigde Naties bracht volkeren en naties samen om vrede, mensenrechten en sociale en economische ontwikkeling te promoten. De organisatie is gegrondvest op het uitgangspunt van eenheid en harmonie onder haar leden, uitgedrukt in het concept van collectieve veiligheid dat steunt op de solidariteit van haar leden om zich te verenigen “om de internationale vrede en veiligheid te handhaven”.

Het is in de geest van solidariteit dat de organisatie ook vertrouwt op “samenwerking bij het oplossen van internationale problemen van economische, sociale, culturele of humanitaire aard“.

Deel dit bericht