20 december – Dag van de Nederlandse Spraakkunst | Dag van de Menselijke Solidariteit

Dag van de Nederlandse Spraakkunst

De Dag van de Nederlandse Spraakkunst stond vroeger bekend als Dag van de Nederlandse Zinsbouw. De eerste editie van de Dag van de Nederlandse Spraakkunst gaat over thema’s die betrekking hebben op de Nederlandse fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek. Gaat over wat?

Fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek

De fonologie houdt zich bezig met het klanksysteem van een taal. Zij onderzoekt de fonemen; dat is een verzameling klanken die alle dezelfde betekenisonderscheidende functie hebben. Zo wordt bijvoorbeeld een “r” door mensen verschillend uitgesproken, maar men bedoelt uiteindelijk hetzelfde.

Morfologie heeft te maken met het maken van woorden, zoals het combineren van bijvoeglijke naamwoorden met een achtervoegsel. Voorbeeld is vrij en heid dat vrijheid wordt. Syntaxis betekent zinsbouw: de manier waarop woorden samen woordgroepen en zinnen vormen. En als laatste, wat is semantiek: is de leer van de betekenis van woorden en woordgroepen.

Internationale Dag van de Menselijke Solidariteit

Wat moet ik me voorstellen bij menselijke solidariteit? Je kunt het ingewikkeld uitleggen of makkelijk. Ik kies voor de makkelijke uitleg. Menselijke solidariteit is de mogelijk om een verbondenheid te voelen met andere mensen, het gevoel dat je bij elkaar hoort, kortom saamhorigheid. Het gaat niet over anderen op de kast jagen door weinig tot géén rekening te houden met hun gevoelens en hun behoefte aan respect. De basis voor solidariteit is volgens mij anderen accepteren zoals ze zijn, zien zoals ze zijn; niet vooringenomen zijn of te snel (ver) oordelen.

Millenniumverklaring van de Verenigde Naties

In de Millenniumverklaring van de Verenigde Naties hebben 189 wereldleiders solidariteit geïdentificeerd als een van de fundamentele waarden die essentieel zijn voor internationale betrekkingen in de 21e eeuw:

Wereldwijde uitdagingen moeten worden beheerd op een manier die de kosten en lasten eerlijk verdelen in overeenstemming met de basisprincipes van billijkheid en sociale rechtvaardigheid. Degenen die lijden of die het minst profiteren, verdienen hulp van degenen die het meest profiteren.

Wereld Solidariteitsfonds

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft op 20 december 2002 het Wereld Solidariteitsfonds (World Solidarity Fund) opgericht. Initiatieven zoals het Wereld Solidariteitsfonds en het uitroepen van de Internationale Human Solidarity Day worden gezien als wapen in de strijd tegen armoede.

Het World Solidarity Fund regelt de aanvragen van ontwikkelingslanden, maatschappelijke en particuliere organisaties en individuele burgers voor de financiering van projecten op het gebied van armoedebestrijding en het bevorderen van de menselijke en sociale ontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Zine El Abidine Ben Ali

Het Wereld Solidariteitsfonds is gemodelleerd naar het Tunesische Nationale Solidariteitsfonds (Fonds de Solidarité nationale 26/26), dat in december 1992 door president Zine El Abidine Ben Ali werd opgericht. Het Tunesische fonds verbeterde de levensomstandigheden en de economische groei. Door het fonds werd de armoede in een paar jaar tijd teruggebracht naar vier procent.

Deel dit bericht