tegen bestrijding

19 oktober – Werelddag ter bestrijding van Borstkanker | Moeder Teresa Dag | Nationale Donorregistratie Week

Werelddag ter bestrijding van Borstkanker

Oktober is Borstkankermaand, maar één dag in deze maand springt er uit. Dat is de Werelddag ter bestrijding van Borstkanker. Op Werelddag ter bestrijding van Borstkanker wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat borstkanker op tijd wordt ontdekt en behandeld. Want dat maakt de kans op langdurige overleving groter. Hoe kleiner de tumor in de borst, hoe kleiner de kans dat deze uitzaait naar de lymfklieren of andere plaatsen in het lichaam.

Oorzaken en risicofactoren

Er zijn geen duidelijke oorzaken voor borstkanker aan te wijzen. Bij het merendeel van de patiënten is geen precieze oorzaak vast te stellen. Wel is bekend dat er bepaalde risicofactoren bestaan, een belangrijke factor is de westerse levensstijl. Andere risicofactoren zijn:

  • kort of helemaal geen borstvoeding geven
  • weinig of geen kinderen krijgen of het krijgen van het eerste kind op latere leeftijd
  • het slikken van “de pil”, het risico neemt weer af na het stoppen met de pil
  • langdurig (2 tot 3 jaar) gebruik van hormoonpreparaten tegen overgangsklachten
  • vroege leeftijd van de eerste menstruatie en/of late menopauze
  • bij 5 à 10% is erfelijke aanleg een oorzaak van borstkanker
  • een eerdere goed- of kwaadaardige borstaandoening

Zelfonderzoek

Bij het ontstaan van borstkanker spelen meestal meerdere factoren een rol. Als één van de risicofactoren op jou van toepassing is wil dat nog niet zeggen dat je ooit borstkanker krijgt. Om tijdig een verandering aan je borst of tepel te kunnen ontdekken is het belangrijk dat je je borsten goed kent (hoe ze voelen en eruit zien). Ben je ongerust over een afwijking aan je borst of tepel? Ga dan naar je huisarts. Wacht niet te lang. De bestrijding van borstkanker begint bij jou!

Moeder Teresa Dag

Is Moeder Teresa een heilige of meer een schijnheilige? De meningen zijn verdeeld, voor de één is zij het schoolvoorbeeld van Naastenliefde en Liefdadigheid. Voor de ander is Moeder Teresa iemand die dubieuze relaties met rechtse politieke leiders onderhield en geld aannam van twijfelachtige afkomst. Zoals van de gruwelijke familie Duvalier in Haïti, in ruil daarvoor prees zij het bewind van dictator Duvalier. Ook van Charles Keating, een Amerikaanse bankier, nam MT geld aan. Hij was de man die bekend werd vanwege de Lincoln Savings and Loan schandalen in de jaren ’80.

Nog een paar feiten op een rijtje:

De medische zorg in de huizen van Moeder Teresa was zeer primitief; patiënten met tuberculose werden niet geïsoleerd, injectienaalden niet gesteriliseerd, er was geen professionele pijnbestrijding voor de stervenden. Er werden überhaupt bijna geen pijnstillers verstrekt maar, tromgeroffel, er werd gelukkig wel volop gebeden. Dat zal een opluchting zijn geweest voor de terminale patiënten die geen morfine kregen!

Nationale Donorregistratie Week

Ook al staat de Nationale Donorregistratie Week niet officieel in de agenda genoteerd toch wil ik je aandacht even hebben voor het volgende onderwerp: het registreren in het donorregister. Op 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan. Kan me heel goed voorstellen dat dit door de coronacrisis aan je aandacht is ontsnapt. Waar ging die nieuwe wet ook al weer over? In de nieuwe donorwet staat dat iedereen die in Nederland woont en ouder is dan 18 jaar vanaf 1 juli in het Donorregister komt.

Welke keuze je maakt, dat bepaal je zelf. Wie geen keuze invult, komt in het register met de aantekening geen bezwaar tegen orgaandonatie. Ook minister Martin van Rijn (Medische Zorg) merkte dat de nieuwe donorwet nu niet echt iets was waar de mensen zich mee bezighielden. Zijn campagne om mensen te bewegen om een keuze te maken tussen wel of geen donor zijn ging de koelkast in.

We krijgen langer de tijd

Goed nieuws voor iedereen die wel een keuze wilde maken maar het vergeten is om die door te geven vanwege de covid-19-pandemie. Het kabinet schuift de nieuwe registratie ongeveer drie maanden op. Consequentie: in het donorregister worden mensen die geen keuze hebben gemaakt, pas vanaf het eind van het jaar aangemerkt als iemand zonder bezwaar tegen donatie.

Deel dit bericht