17 januari – Dag van het Jodendom

Dag van het Jodendom

Voor de 10e keer wordt in ons land de Dag van het Jodendom gehouden. In navolging van hun Europese collega’s riepen de Nederlandse bisschoppen in 2008 17 januari uit tot Dag van het Jodendom. Het idee achter deze dag is dat christenen zich meer zouden moeten verdiepen in de wortels van hun geloof. Historisch gezien zijn het christendom en het rabbijnse jodendom joodse stromingen die alle twee teruggaan tot het jodendom uit de eerste eeuw.

Verschillende pauzen hebben de speciale betekenis van het jodendom voor de Kerk onderstreept. Paus Benedictus XVI typeerde joden als “onze vaderen in het geloof”, paus Johannes Paulus II sprak in 1986 over “onze oudere broers”. Paus Franciscus ging vorig jaar nog een stapje verder en noemde joden en christenen “tweelingen”. Meer kennis van elkaar leidt uiteindelijk tot meer wederzijds begrip en datzelfde gaat ook op voor het thema van 2017.

Waar ligt de oorsprong van Dag van het Jodendom?

In 1990 was het de Rooms-Katholieke Kerk in Italië die op 17 januari haar eerste jaarlijkse dag van studie en bezinning over de relatie tussen christenen en Joden. In 1997 werd deze viering op de agenda gezet voor de 2e Europese Oecumenische Assembléé en met succes. De Poolse kerken zetten de Dag van het Jodendom in 1998 op de kalender en Oostenrijk volgde twee jaar later. Vanaf 2005 werken in Italië de Rooms-Katholieke Kerk en Joden samen aan een tien jaar durend project rond de Tien Woorden (Exodus 20).

Wat zijn de Tien Woorden?

In de joodse traditie wordt niet gesproken van geboden, maar van woorden. De Tien Woorden bevatten de tien leefregels die volgens het jodendom en christendom door God aan de mensen gegeven zijn:

  1. Ik ben de eeuwige, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.
  2. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
  3. Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.
  4. Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.
  5. Eert uw vader en uw moeder.
  6. Gij zult niet moorden.
  7. Gij zult niet echtbreken.
  8. Gij zult niet stelen.
  9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  10. Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.

Thema 2017: De vreemdeling

Het woord “vreemdeling” roept verschillende associaties op: immigrant, asielzoeker, vluchteling. Maar daar blijft het niet bij, men gaat vrolijk verder met associëren: vijand, illegaal, IS-terrorist, gelukzoeker. De angst en/of afkeer voor de vreemdeling (xenofobie) is van alle tijden en steekt sneller de kop op als je niet lekker in je vel zit of als je jezelf achtergesteld of niet serieus genomen voelt. Met de angsten van de xenofoob moet je niet spotten, want in hun hoofd kloppen de angsten. Deze angsten gaan bagatelliseren of onder het tapijt vegen helpt niet!

De politici die deze angsten voeden zullen garen spinnen bij diezelfde angsten. U zijt gewaarschuwd!

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.