afbeelding versterkt wereld slangendag

16 juli – Wereld Slangendag | Tilburgse Kermis

Wereld Slangendag

Wereld Slangendag (World Snake Day) bied je de kans om slangen in de spotlights te zetten en is een kans om voor meer begrip voor deze dieren te creëren. Slangen worden namelijk bedreigd door veel van dezelfde problemen die alle dieren in het wild treffen; verlies van leefgebied, klimaatverandering en ziekte. Echter de grootste bedreiging vormt de negatieve houding ten opzichte van slangen. De initiator van Wereld Slangendag, Advocates for Snake Preservation, vraagt aan iedereen om positieve verhalen over slangen te delen. Niet iedereen vindt slangen namelijk leuk en sinds dat ene kleine voorvalletje met Eva hebben slangen een niet al te beste reputatie. Dat mensen soms bang zijn voor een dier dat ze gemakkelijk kan doden is niet zo heel vreemd. Wordt het echter een niet meer normale angst voor slangen of slangachtige dieren dan heb je last van ofidiofobie ofwel slangenfobie. Wereld Slangendag is de uitgelezen dag om informatie over slangen te delen, want onwetendheid is vaak de oorzaak dat mensen angstig zijn.

Geen Slangendag zonder Adam en Eva

Hoe zou de wereld er nu hebben uitgezien als Eva zich niet door de slang had laten verleiden om een hap te nemen van een stukkie fruit van de boom van de kennis van goed en kwaad? Zouden Adam en Eva dan nu nog steeds dolgelukkig en kinderloos rondhuppelen in de Hof van Eden? Zou het niet een vooropgezet plan van God zijn geweest dat Eva haar tanden zette in een appeltje van oranje? Zonder dat voorval geen zondeval, zonder zondeval geen drie kinderen. We mogen de slang dankbaar zijn, want zonder hem waren wij er niet geweest.

Slangen Spreekwoorden en gezegden

  • daar schuilt een slang onder het loof → het lijkt mooi maar er zijn verborgen problemen
  • hij is zo listig als een slang→ hij is erg doortrapt.
  • als door een adder gebeten zijn → opeens fel reageren
  • een adder aan zijn borst/boezem koesteren → iets doen voor een ondankbaar iemand
  • een adder(tje) onder het gras schuilen →een gemene bedoeling achter schuilen
  • er schuilt een addertje onder het gras → er is een verborgen risico in het spel
  • een slang komt uit een scherpe hoek → het gevaar komt onverwachts
  • voor de bij is alles honing, voor de slang alles gif → iedereen heeft zijn eigen karakteristieke zienswijze
  • spreken met een gespleten tong → onbetrouwbaar of leugenachtig

Europese Slangenvereniging

Wereld Slangendag  is een relatief onbekende “dag van” die desalniettemin uitbundig gevierd wordt door alle liefhebbers van slangen. De Europese Slangenvereniging geeft op haar website aan dat de reguliere Slangendag, die gepland staat op zondag 10 oktober 2021, waarschijnlijk zal doorgaan. Alles is en blijft natuurlijk afhankelijk van het aantal COVID-19 besmettingen en de daar bijhorende maatregelen.

Tilburgse Kermis wordt Vakantiekermis. Check de website!

Deel dit bericht